EĞİTİM İLE İLGİLİ İÇERİKLER

1
2
Divan Edebiyatı Klasikleri: Nazım
3
Divan Edebiyatı Klasikleri: Nesir
4
5
6
Türk Dili I [AÖF ATA İST]
7
Türk Dili II [AÖF ATA İST]
8
Bilgisayar
9
10
11
1.Bilimsel Araştırma Yöntemleri
10
12
1.Konu Alanı Ders Kitabı İncelemeleri
13
14
15
1.Özel Öğretim Yöntemleri
16
1.Türkçe Öğretim Programı 2005 * 2009 * 2015 * 2017   *2018 * 2019 
17
1.Türk Edebiyatının Kaynakları              
18
1.Mesnevilerde Eğitim Unsurları
19
1.Temel Eğitim Sürecinde Öğretim Tasarımı ve Teknoloji Entegrasyonu           
20
Öğretmenliğinde Yaratıcı Yazım Çalışmaları
21
1.Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar          
22
1.Resmî Yazışma Kuralları (Yönetmelik Sunusu)               
23
1.APA Yazım Kuralları 6.0  7.0             
24
1.STAJ UYGULAMALARI (Öğretmenlik Uygulaması Dersleri)      
2023 Eğitim Vizyon Belgesi Hoş Geldin Öğretmenim Kitabı
1.Öğretmenlik Uygulaması Dersi (LİSANS    YÖNERGE (2021)  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2006 (2017)
Grup İzleme Formu Öğretmenlik Uygulaması Dersi (Lisans) MEBBİS Değerlendirme Formu (Koordinatör ve Rehber Öğretmen)

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ [Senkron]

Osmanlı Türkçesi Okumaları (Ders programı sanal sınıf sayfasında ilan edilmektedir)
Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Ders programı sanal sınıf sayfasında ilan edilmektedir)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ders programı sanal sınıf sayfasında ilan edilmektedir)