https://www.tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dili-dergisi-onceki-sayilar

2012 OCAK

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Türk Dil Kurumunda Geçen On Bir Yıl

İmdat Gümüş, Gitmeler (Şiir)

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Dilimizdeki Sayın Sözü Moğolcadan Alıntı Olabilir mi?

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Soyadlarımızın Başına Gelenler

Hikmet Özdemir, Kar Yağıyor Ekmeklere (Şiir)

Çetin Boğa, Müziğin Sustuğu Acıda! (Şiir)

Şener Mete, Tırnak İşareti Üzerine

Erdoğan Tokmakçıoğlu, Solak (Hikâye)

Hacer Gülşen, Edebiyat Tarihi Açısından Mehmet Fuat Köprülü

Mahmut Bahar, Üstüme Sinmez Dünya (Şiir) 

M. Fatih Alkayış, Adıyaman Üniversitesi Rektör Adaylarının Seçim Sloganlarına Bir Bakış

Dr. Hatice Emel Şirin, Cahit Külebi’nin Yurdunda Bir Akşamüstü

Serdar Çakıcıoğlu, —— (Şiir)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Dünden Bugüne Türkçe / Türkçesi Olduğu Hâlde Fransızcasını Kullanmaya Devam mı?

G. Gülsüm Bülbül, Göz Boncuğu (Hikâye)

2012 ŞUBAT

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Dil Bilgisi Terimleri Karşısında Dilcilerin Tutumu

Mehmet Rayman, Yoksun (Şiir)

Nail Tan, Gözden Kaçmış Bir Deyim: “Ne Tas Düşsün ne Hamam Çınlasın”

Abdülkadir Güler, Cemre Düşecek Sulara (Şiir)

Nazım H. Polat, Çocuk Edebiyatı Deyince…

Mustafa Cansız, Kuyular

Hava Avcı Köseoğlu, Segâh Damlıyor Gökyüzüne (Şiir)

Doç. Dr. Kseniya Aykut, Çağdaş Türk Edebiyatından Sırpçaya Yapılan Çevirilerin Değerlendirilmesi Üzerine

Vahit Türk, Mecâlis’n-Nefâyis’te Şairler Arasındaki Latife ve Nükteler

Hasan Kallimci, Karar (Hikâye)

H. Rıdvan Çongur, “Anlamak” ve “Anlama Özürlü” Olmak

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Macar İlişkilerinde Türklük Bilimi’nin (Türkoloji) Yeri

Gökbey Uluç, Gönül Çiçeği-2 (Hikâye)

Ensar Sargın,  Dün Borç aldım Seni (Şiir)

2012 MART

İsmail Karakurt, Erguvan Köpüğü (Şiir)

Mehmet Aycı, Gökyüzü Daha Yeni (Şiir)

Hikmet Özdemir, Seni Tarife Utanırım (Şiir)

Dinçer Eşitgin, Gemileri Gözleyen Palamar (Şiir)

Prof. Dr. Samim Sakaoğlu, Aktarma ve Çeviri Eserlerin Çok Adlılığı

Nazlı Rânâ Gürel, Suya Ağıt (Şiir)

Bahanur Garan, Kundaktaki Boncuk (Şiir)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yapım Eki Gibi Kullanılan Bulunma Durumu Eki

Mustafa Bülbül, Suskun (Şiir)

Doç. Dr. Selim ÇonoğluAhmet Mithat’ın Letaif-i Rivayat Adlı Eserinde Kadın

Seher Keçe Türker,  Harput’tan Haydarpaşa’ya Yıl 1969, Aylardan Haziran, Zil Ayrılık Çaldı

Yrd. Doç. Dr. Veysel Şahin, Necip Fazıl’ın Şiirlerinde “Ben ve Öteki-Yalnızlık” Trajedisi

Nail Tan, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatının Kurucusu Mirza Fatali Ahundzade 200 Yaşında

Oyhan Hasan Bıldırkı, İkizler (Hikâye)

Güngör Özmen, Yağmur (Şiir)

Cem Karaer, Çocukluk Nerde Biter, Yaşlılık Nerdde Başlar?

2012 NİSAN

Salim Durukoğlu / İki Kanıt Bir Kanı ve Bir Tanı: Türkiye’de Yazılı Anlatımın İflası

Murat Soyak / Bir Umut (Hikâye)

Mustafa Ruhi Şirin / Anne Kalbi / En Güzel Ev /Arkadaş /Gökyüzündeki Arkadaşlarım 

Aysel Ak / Beklenen Çocuk (Şiir)

Ejder Çelik / Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Çocuk Edebiyatına Kısa Bir Bakış

İsmail Karakurt / Türkçe Kar (Şiir)

Dinçer Eşitgin / Bulutlar Topraklar (Şiir)

Dr. Leyla Burcu Dündar / Batılılaşmanın Yansımalarındaki Süreklilik ve Süreksizlikler Bağlamında Servet-i Fünun Romanları

Mustafa Karabulut / Tanzimat Dönemi Romanlarında Hürriyet ve Esaret İzlekleri

Hamdi Ülker / Uzak Uçan Kuşlar (Hikâye)

Vahit Türk / Nevayî’yi Anla(t)mak

Celal Oymak / Anılar / Ömür / Şair (Şiirler)

Nurettin Albayrak / “Ne Tas Düşsün Ne Hamam Çınlasın” Sözü Deyim mi, Atasözü mü? 

Serdar Çakıcıoğlu / Rüzgârla / Uyum (Şiirler)

 Prof. Dr. Tuncer Gülensoy / Torba Kelimesi ve Torbalamak Fiili Üzerine

Nail Tan / 44. Konya Âşıklar Bayramı ve Rahmetli Âşıklara Vefa Sempozyumu

2012 MAYIS

Mehmet Aycı Yonga /Kör Uyku (Şiirler)

Mehmet Rayman Kurulanma (Şiir)

Serdar Çakıcıoğlu Sekiz Gölün Yarası (Şiirler)

Rasim Demirtaş Dağların Ardı /Cömert / Ve / Akşam Güzellemesi (Şiirler)

Mine Engin Tekay Güvercin Kanatlar (Hikâye)

Hacer Gülşen / Eleştiride Üslup Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gökşen Yunaklıklar

Mustafa Ruhi Şirin Günler İkiz Kardeştir /Günlerin Renkleri (Şiirler)

Maksut Koto İstememiştim ki (Şiir)

Güngör Özmen / Gitme (Şiir)

Dr. Deniz Melanlıoğlu, İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Görsel Okumanın Yeri

Yrd. Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Eğretilemenin Çevirisi

Erdoğan Tokmakçıoğlu, Serçe Hatun (Hikâye)

İdris Nebi Uysal / Çıkagel– Fiili Üzerine 

Nail Tan Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine

Reyhan Özçiftçi / Yukarıda Allah Var! (Hikâye)

2012 HAZİRAN

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın Çağdaş Edebiyatımız Almancada-I

İsmail Karakurt /Şair Mevsimi / Uykulu Bahçe (Şiirler)

Mehmet Aycı Karanlıkta İlk Oda /Dinginlik Burcu (Şiirler)

Erdoğan Tokmakçıoğlu Dede ile Torun (Hikâye) 

Dr. Abdülkadir Hayber Tevfik Fikret’in Şiirlerine Yansıyan Edebiyat Görüşü

Prof. Dr. Hamza Zülfikar Terim Çalışmalarına Katkılar –amek (-emek) Eki

Âdem Terzi Yabancı Sözlerin Günümüz Edebiyatındaki Görünümü -I

Mustafa Ruhi Şirin Bitki Saati/Haritadaki Şehir /Saat ve İnsan / Sönmeyen Fener  (Şiirler)

Celal Oymak  Sevgi/siz / Siz (Şiirler 

Osman Fikri Sertkaya Erzurumlu Emrah ile Yunus Emre‘nin İsimlerinin Kökeni Nedir? veya Süryani Kökenli Mar “Öğretmen, Üstad” Kelimesi Göktürkçede Geçer mi? 

M. Fatih Alkayış / Türkçede Geçerliliğini Yitiren Üç Söz

H. Rıdvan Çongur / Geçmiş Zaman Üstüne

Yunus Kara Enel Aşk (Şiir)

Hızır İrfan Önder Gidersen (Şiir)

Güngör Özmen Kurtuluş (Şiir)

Yusuf Mesut Kilci  Önce Vatan (Hikâye)

2012 TEMMUZ

İsmail Karakurt / Aynı Uyku  (Şiir)

Yusuf Nili / İlk Cürnle (Şiir)

Mehmet Narlı  / Ad (Şiir)

İsmail Sert / Toprak Ayna (Hikâye)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar / Yazarın Dilini Anlayamamak

Ahmet Poyrazoğlu / Yeni Bir Kerem ile Aslı Hikâyesl Kolu: Âşık Kerem’in Ercişli Emrah’ın Mezarını Ziyareti

Murat Soyak / Asaf Hâlet Çelebi (Şiir)

Dinçer Eşitgin / Gece Koyusu (Şiir)

Dr. Abdulkadir Hayber / Mehmet Âkif’in Safahat’a Yansıyan Edebiyat Görüşü

Hamdi Ülker / Miras (Hikâye) 

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın / Çağdaş Edebiyatımız Almancada-II

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabulut / Yavuz Bülent Bakiler’in “Anadolu Gerçeği” ile Faruk Nafiz’in “Sanat” Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

İrfan Çevik / Koşma (Şiir)

Fahri Ersavaş / Kandilli’de (Şiir) 

İbrahim Eyibilir Bakkal (Hikâye)

Yrd. Doç.Dr. Aytekin Keskin / Romancının Düşün Dünyasını Yazınsal Ürünlerde Bulgulamak veya Yazın Bilimsel Bir Çözümleme: Oya Baydar Romanları

Mehmet Önder / Havlu (Hikâye)

2012 AĞUSTOS

Rasim ÖZDENÖREN / Eski Ev (Hikâye)

Ömer DOĞRU / Ölümün Okunmaz Kıyıları (Hikâye)

Ali K. METİN / Şiirin Paradoksu

Mehmet RAYMAN / Dönüşüm Aşka (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ / Türkçe (Şiir)

Maksut KOTO Ölüm (Şiir)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR / Anlamları, Deyimleri ve Çeşitleriyle Ekmek

İsmail KARAKURT İçime Sarkıttığım Ağaçlar

Mustafa Uğur BAŞER / Çocuk Aklı (Hikâye)

Yusuf NİLİ / Mola (Şiir)

İrfan ÇEVİK / Dönüşüm (Şiir)

İbrahim YOLALAN / Bekleyiş (Şiir)

Ali Haydar HAKSAL / Cahit Zarifoğlu Şiirinde Doğa ve Doğallık

Hüseyin KAYA / İçimde Oralı Bir Bülbül Vardır (Deneme)

Dinçer EŞİTGİN / Öksüzlük Makamı (Şiir)

İsmail KARAKURT / Öyle Bir Vakitte Gel Ki (Şiir)

Serdar ÇAKICIOĞLU / Duacı Kuşu (Şiir)

Cem Yılmaz BUDAN / İkinci Yeni Şiirinde Din İmgesi

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN / Çağdaş Edebiyatımız Almancada-III

Emine DOĞAN / Sihirli Kalem (Hikâye)

Reyhan ÖZÇİFTÇİ / Tulumbalı Ev (Hikâye)

Ferdi GÜZEL / Şahsuvar (Elazığ) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

Alper GÜRARSLAN / Tekstilcilerden Türk Diline Armağanlar

Nail TAN / Bir Kalıplaşmış Sözle İlgili Sormaca / Anket ve Sonuçları

2012 EYLÜL

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın • Burası Neresi? Burası Yoksa Türkiye mi?

Halime Toros • Kaşkaderya Kızlarının Öyküsü

Erdal Çakır • Yalnızlığın, Vatanıdır Kalbimin (Şiir)

İsmail Karakurt • Çay (Şiir)

İbrahim Eryiğit • Rasyonel Sayılar (Şiir)

İbrahim Demirci • Yedinci Gün Romanında Dikkat Çeken Yazım Dil Özellikleri ve…

Mehmet Narlı • Safahat’ın Suretleri (Şiir)

Mehmet Aycı • Beş Kelime Bir İşlem

Yusuf Mesut Kilci • Yalınkat Ana (Hikâye)

İbrahim Yolalan • Muhacir (Şiir) 

Abdülkadir Güler • Zil Çalınca (Şiir)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar • Şart Cümlelerinde Noktalama Tutarsızlığı

Şaban Abak • Nasreddin Hoca Orta Asya Gezisi Yaptı mı? 

Ali Göçer • Dil Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine 

Yaşar Çağbayır • Koca Yörük Dayı (Hikâye)

Altay Taşkın • Oyun (Şiir)

Hasan Beşer • Martıların Verdiği Ders (Hikâye)

Nail Tan • Azerbaycan’ın Millî Şairi Ahmed Cavad 120 Yaşında

2012 EKİM

Rasim ÖZDENÖREN • Sokakların Derinleri

Mehmet AYCI • Güçlük (Şiir)

Erdal ÇAKIR • Bu Kader Bu Yoksulluk Bu Sevda

Mehmet BAŞ • Bakış (Şiir)

Berat BIYIKLI • Çıkarılmış Sahne (Şiir)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR • Geride Bıraktığımız Dil Malzemesi

Şaban BIYIKLI • Kaf Dağı’na mı Kör Kuyuya mı?

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Esmahan Halam (Hikâye)

Recep SÜĞLÜN • Divan’dan Türkçe Rapsodi (Şiir)

İbrahim ERYİĞİT • Köklü Sayılar (Şiir)

Güngör ÖZMEN • Bağ Bozumu (Şiir)

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN • Ayla Kutlu’nun Romanlarından Türkçe Sözlük İçin Katkılar

Ünal Şöhret DİRLİK • Haydi Mektup Var da Gel (Hikâye)

Âdem TERZİ • Yabancı Sözlerin Günümüz Edebiyatındaki Görünümü

2012 KASIM

İrfan ÇEVİK • Değilleme (Şiir)

Mehmet AYCI • Karanlık Bastığında (Şiir)

Berat BIYIKLI • Beyazdan Yana Güzel (Şiir)

Mehmet BAŞ • Hüzün Vakfesi (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Soluk (Hikâye)

Hüseyin KAYA • Kapı

Kibar AYAYDIN • “Baharın Sessiz Sireni”nde Tabiat Senfonisi

Selami YILDIRIM • Bir Yol Havası (Şiir)

R. Mithat YILMAZ • Kayıp Yüz (Şiir)

İbrahim EYİBİLİR • İstasyonda Bir Şiir (Hikâye)

İsmail KARAKURT • Pörçük Poetika

Mustafa Ruhi ŞİRİN • Avrupa’daki Göçebe Çocuklarımız Türkçe ve Edebiyat

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN • Türk Dilini (Yabancılara) Nasıl Öğretiyoruz?

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR • Yeni Türk Harflerinin Yazımıza Getirdiği Kolaylıklar

Mustafa CANSIZ • Cezayir Türküsü

Hacer GÜLŞEN • Çağdaş Türk Edebiyatı Üzerine

Şerife DURNA • Sır (Hikâye)

Atanas RADOYNOV • Değişmeyen Takvim (Hikâye)

2012 ARALIK

İsmail KARAKURT • Mirimin Hırkası Gülden (Şiir)

İrfan ÇEVİK • Ölüm Bende Kalsın (Şiir)

R. Mithat YILMAZ • Düş Gezgini (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN • Balkondaki Fısıltı (Hikâye)

Ömer DOĞRU • Kitapçı F. (Hikâye)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR • Söyleyişte Uzun Hecelerin Aşınması

Mehmet NARLI • Erdem Bayazıt’ın Şairliği / Şiiri

Mustafa CANSIZ • Aşure

Âtıf BEDİR • Zeytindağı (Şiir)

Aysel AK • Aşk (Şiir)

Gülçin SAHİLLİ • Avlularım (Şiir)

Selçuk AZMANOĞLU • Yakın Gözlem (Hikâye)

Oktay YİVLİ • Uzun Gece Düşü: Kış

Mehmet ÖLMEZ • Oğuzların En Doğudaki Kolu: Salırlar ve Dilleri

Dr. Abdülkadir HAYBER • Mehmet Âkif’in Safahat’ına Yansıyan Çocuk

Gülten BULDUKER • Abdülhak Hamit Tarhan ile Şemsi Yastıman’ın “Köy ve Şehri” Algılayış Biçimi

Orhan Seyfi ŞİRİN • Abbas Oğlu Abbas Destanı

Reyhan ÖZÇİFTÇİ • Polis Korkusu (Hikâye)

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN • Çağdaş Edebiyatımızda Almanca – IV

Hasan EJDERHA • Yazıkların Oğulları (Hikâye)

Osman Fikri SERTKAYA • Tagar ve Tagarçık Kelimeleri Hakkında

2013 OCAK

Ali KARAÇALI • Sunuş

Mehmet AYCI • Kaş (Şiir)

Ali SALİ • “re” mektupları (Şiir) 

Berat BIYIKLI • Arştan Yukarı Ancak Aşk Burcudur Kalesi (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN • Hiç Olarak Kalmak (Hikâye)

Şerife DURNA • İpek Böceği (Hikâye)

Mustafa Ruhi ŞİRİN • Cahit Zarifoğlu İçin Yetişkinlerin Çocuk Yazarı Olmanın Anlamı

İsmail KARAKURT • Çocukluğumun Kitapları

Nevzat ÖZKAN • Gönül Adamı (Deneme)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR • Kavramları Karşılamada Üçüncü Teklik İyelik Eki

Mehmet YILDIRIM • Kalp Makarası (Şiir)

Mehmet RAYMAN • Somun Ekmeği (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Gulyabani ile Cadı Kadın (Hikâye)

Mustafa CANSIZ • Kabak (Deneme)

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN • Haberler Sadece Dinlenmez, Okunur da….

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH • Atatürk’e Yanlış Söyletilen Bir Zarf: Tabben

Seher Keçe TÜRKER • Refakatçi (Hikâye)

Nail TAN • Atasözü Deyim Ayrımında Daha Sağlam Adımlara Doğru: Türkiye Türkçesinde Yeni bir Atasözü ve Deyimler Sözlüğü

Jens Peter LAUT-Mehmet ÖLMEZ • Doğumunun 75. Yılında Klaus Röhrborn

Âdem TERZİ • Bir Ankara Romanı: Sinek Isırıklarının Müellifi 

Kerem AYDINER • Tek Kişilik Şehir – Sırça Kümes

Nail TAN • YitirdiklerimizŞair, Hikâyeci ve Romancı Burhan GÜNEL

2013 ŞUBAT

Rasim ÖZDENÖREN / Boşluğun Ortasına Düşmek (Hikâye)

İrfan ÇEVİK / Bir Adım Daha  (Şiir)

Turan KARATAŞ / Güne Düşen Gölgeler (Günce)

Hüseyin AKIN Şiir: Bir Anlık Dalgınlık (Deneme)

Salim ÇONOĞLU Mekânlaşmış Kültürün Millet hayatındaki Yeri ve Huzur Romanının Başkişisi: İstanbul

Ali SALİ “re” Mektupları (Şiir)

Mehmet NARLI Dışarda (Şiir)

Âtıf BEDİR Dinmez Ağrımız Sızımız (Şiir)

Bahtiyar ASLAN / Köpük (Hikâye)

Mustafa CANSIZ Helva Sohbeti (Deneme)

Mustafa Ruhi ŞİRİN Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatı (Günce)

Mehmet AYCI Balığa Çıkmadan Önce (Şiir)

İsmail KARAKURT Hanginizdi Nar (Şiir)

Necati ALBAYRAK Haiku’dan Hisse (Şiir)

Ahmet Cüneyt ISSI / Bahaeddin Özkişi Neden Unutuldu?

Şerife DURNA Renk Ahenk (Hikâye)

Mehmet Naci ÖNAL Karadeniz’in Temelleri 

Mehmet YILDIRIM Gonca (Şiir)

İbrahim ERYİĞİT Kayıp Zaman Atlası (Şiir)

Berat BIYIKLI Gölgesiz Yolcu (Şiir)

Selçuk AZMANOĞLU Kar Kelebeği (Hikâye)

Ayla ABAK Ayhan ile Cayuban (Masal)

Mehmet ÖZTUNÇ / “Olayın” Işığından Edebiyata Bakmak.

Kerem AYDINER / Tiyatro : Hürrem Sultan – Aşk Hastası – Yastık Adam

Nail TAN / Şair, Hikâyeci, Romancı ve Çocuk Kitapları Yazarı İsmet KÜR

2013 MART

Cevdet KARAL / Bunu Bilmezsin  Sen (Şiir

İrfan ÇEVİK / Melce (Şiir)

Mehmet AYCI / Atkı / Yazıt (Şiir)

İsmail KARAKURT Pazar Uluması (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN Dolambaçta Kayıp Giderken (Hikâye)

Halime TOROS Ab-ı Hayat (Hikâye)

İbrahim DEMİRCİ Hıdırellez, Nevruz ve Mihrican

Hüseyin AKIN ‘Balkon’ Şiirini İçeriden Okuma Denemesi

Aslı Zeynep ORTAKAN / Kırmızı Gece (Şiir)

Yasemin AKKUŞ Aşk Çıkmazı (Şiir)

Muhammet SAFA Bir Mâni (Şiir)

İbrahim ERYİĞİTGönül Bozgunu (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU Direniş (Hikâye)

Nevzat GÖZAYDIN Basındaki Kitap Eklerinin Okuyucuya Etkisi

Ejder ÇELİK / Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Polisiye Roman Üzerine Yansımaları

Recep SEYHAN Esrar Baba (Hikâye)

Ertuğrul YAMAN Türkiye Türkçesinde Güncel Söyleyiş Sorunları ve Dil Yanlışları 

Berna Uslu KAYA Evin Şiirinden Evrenin Öyküsüne: Behçet NECATİGİL

Abdülkadir HAYBER Yıldızların Karanlığı (Hikâye)

Ayşe ALTINTAŞ / Güray SÜNGÜ

Mehmet ÖZTUNÇ / İki Kitap Dört Yazar

Kerem AYDINER / Tiyatro: Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Keçiler Adası, Cesaret Ana ve Çocukları

2013 NİSAN

Mehmet Ragıp KARCI / Tehlikenin Kıyısında Bir Süleyman (Şiir)

Ali SALİ / “re” mektupları (Şiir)

Erdal ÇAKIR Bir Yanım Kalp Ağrısı Bir Yanım Oralı Değil (Şiir)

Adem TURAN Bay Sezar Kahve İçiyor (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN Sırtımdaki Ceset (Hikâye)

Orhan OKAY Yarım Yıl Öncesi Kurumdan Hatıralar (Hatıra)

İrfan ÇEVİK / İdeyle Pidenin Bitmeyen Dansı (Deneme)

Hüseyin AKIN Şiir Düzde Durmaz (Deneme)

Hamza ZÜLFİKAR / Çokluk Kavramı ve -lar (-ler) Ekinin Kullanımı

Bahtiyar ASLAN Cennetin Son Saatleri (Hikâye)

Hanifi VURAL Mehmet Âkif’in Bir “İnsan” Olarak Aile Mektuplarındaki Portresi 

 Nevzat GÖZAYDINTürkçe ve Sporumuzun Şiddet Yasası

Mehmet YILDIRIM Gözlerin (Şiir)

İbrahim YOLALAN Karmaşa (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ / Ankara Akşamları (Şiir)

Kâmil YEŞİL Kendisi Kalarak (Hikâye)

Gül BÜYÜNazlı Eray’ın Uyku İstasyonu’na Psikanalitik Bir Yaklaşım

Mustafa CANSIZ Zurnacı Kopuk Usta

Nurettin ALBAYRAK “Ne Tas Düşsün Ne Hamam Çınlasın.” Sözü Yargı Değil midir?

Hasan EJDERHA / Dünür (Hikâye)

Mehmet ÖZTUNÇ / Ali ÇOLAK “Denemeye Gönül Vermişseniz, Önce Türkçeye İnanmalısınız”

İsmail KARAKURT / Okuma Hikâyeleri’ni Okumak

İbrahim ERYİĞİT / Festival: 2. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali

Kerem AYDINER / Tiyatro: Bir Hilal Uğruna – Bir Delinin Hatıra Defteri – Krem Karamel

Nail TAN / Yitirdiklerimiz: Rıdvan ÇONGUR – Ziyat AKKOYUNLU

2013 MAYIS

Ali KARAÇALI • Türk Dili‘nden

Selim ERDOĞAN • Karla Karışık (Şiir)

Ali SALİ • “re” mektupları (Şiir)

İsmail KARAKURT • ‘Çingeneler Zamanı’, Gül Zamanı (Şiir)

Mehmet AYCI • Kızılcık (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Yorgun (Öykü)

Şaban BIYIKLI • Yahya Kemal’in Din ve Metafizik Algısı 1

Mustafa MUHARREM • Pabuçların Zamanı (Öykü)

Halime Sevil TOROS • Mağara Dostları

Söyleşi: Mehmet ÖZTUNÇ • Selim İLERİ ile Mel’un Romanı Üzerine…

Adem TURAN • Elma ve Kader (Şiir)

Mustafa ÖZÇELİK • Arka Bahçede (Şiir)

Ahmet ŞAMLU-Yasemin Akkuş • Sizin İçin, Aşkınız İçin (Şiir)

Hamza ZÜLFİKAR • Okuma Eğitimi Üzerine Birkaç Değerlendirme

Esmeray Barın ACARTÜRK • Armut Ağacı (Öykü)

Mesut ÇETİNTAŞ • Karşılaştırmalı Edebiyat Alanı Olarak :“Yabancı-Öteki” Konusu “Arap Romanında Türkler”

Kalender YILDIZ • Baba Mevsimi (Şiir)

Muhammet SAFA • Masa Naziresi (Şiir)

Necip Fazıl KISAKÜREK • Garipcik (Şiir)

Hasan AKAY • Necip Fazıl Öldü mü? Bu Ölüm Hangi Ölüm?

Mehmet AYCI • Bir Şair En Çok Kendi Yahut “Otel Odaları” Üzerinden Şiirin Kaderine ve Kaderin Şiirine Dair

Necip TOSUN • Necip Fazıl Kısakürek’in Hikâyeleri

Turan KARATAŞ • Necip Fazıl’ın Tiyatro Yazarlığı ve Tiyatrolarının Belli Başlı Özellikleri

Mehmet NARLI • Mezar/lık

Nevzat GÖZAYDIN • Necip Fazıl Kısakürek’ten Yabancı Başlıklara Tepkiler

İbrahim DEMİRCİ • Necip Fazıl’ın Şiirinde Çocukluk

Erdoğan BOZ • Necip Fazıl’ın “Yunus Emre” Şiiri Üzerinde Söz Eylem Çözümlemesi

İbrahim ERYİĞİT • Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Sayıların Gizemi

Emre PEKYÜREK • Türk Dil Kurumunda Bir Kitabın Yazdırılış Öyküsü: Necip Fazıl’ın Namık Kemal‘i

Söyleşi: Bahtiyar ASLAN • Orhan Okay ile Necip Fazıl ve Sanatı Üzerine

Murat SOYAK • Çerağ (Şiir)

SORUŞTURMA • Ali K. METİN, Ali SALİ, Fazıl GÖKÇEK, Hanifi VURAL, Hüseyin ATLANSOY, İbrahim KAVAZ, İrfan ÇEVİK, Mehmet TÖRENEK, Murat SOYAK, Orhan OKAY, Ömer LEKESİZ

Mehmet ÖZTUNÇ • Bir Okur Olarak

Erhan AYDIN • Orhon–Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları

Murat ÖZŞAHİN • Kazan Tatar Türkçesi Sözlüğü

2013 HAZİRAN

İsmail SERT • (Çizgi)

Mehmet NARLI • Yuh, Sabıkasız Mürekkep (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ • Halep Kasidesi (Şiir)

Cafer TURAÇ • Aramızda (Şiir)

Ali SALİ • Şiir Telakkileri / Harflerin Yerlerine Riayet Edeceksin

Halime TOROS • Garip Hikâyeler Kitabı (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR • Kaynak mı, Kaynakça mı, Bibliyografya mı?

İrfan ÇEVİK • Bir Şiir Üç Dünya (İnceleme)

Hüseyin AKIN • Söz Uçar Yazı Kalır, Lakin Yazının da Çok Azı Kalır!

İsmail SERT • (Çizgi)

Mehmet AYCI • Dizi (Şiir)

Berat BIYIKLI • â, Yağmurlu Günlerde (Şiir)

İrfan ÇEVİK • Şampi (Şiir)

Necati ALBAYRAK • Öyküden Öyküye (Öykü)

Semih TOPSAKAL • Postmodern Okuyucu

Mustafa CANSIZ • Keçiboynuzu

Berna Uslu KAYA • Yalan Üzerine (İnceleme)

İsmail SERT • (Çizgi)

Ejder ÇELİK • Edebiyat Eseri Toplumun Aynasıdır: Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi Üzerine

Nail TAN • “Ata Binmek Bir Ayıp, İnmek İki Ayıp” Atasözü

Mustafa ÖZÇELİK • Gülümseme (Şiir)

Selami YILDIRIM • Muamma (Şiir)

Ramazan TEKNİKEL • Yusufçuk İşi (Öykü)

Murat SOYAK • Bir Çınar Şehir (Deneme)

Mehmet ÖZTUNÇ • Faruk DUMAN ile

Çiğdem AKYÜZ • Şiirsel Kimlikten Mekânsal Sınırlara İkinci Yeni Şairlerinin Mekân Algısı

Naci AKINCI • Ziya Paşa’nın İroni ve Parodi Şaheseri

TDK • Haber: Kahramanmaraş’ta Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK Sempozyumu

Kerem AYDINER • Tiyatro: Hüzzam – Soğuk Bir Berlin Gecesi – Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu, Süleyman Kazmaz

Mukadder GÜNERİ • Yitirdiklerimiz: Şevket BULU

2013 TEMMUZ

Ali SALİ * Sevgilinin Hâlleri (Şiir)

Mustafa KÖNEÇOĞLU * Dükkân Sizin (Şiir)

İrfan ÇEVİK * Liklik (Şiir)

İsmail SERT * (Çizgi)

Halime TOROS * Garip Hikâyeler Kitabı: Yenişehir İstasyonu (Öykü)

Âdem TERZİ * Böcek (Öykü)

Necati SUNGUR * Komşum Meşe (Öykü)

Ali GÖÇER * Taş Yazıları / Yazıya Güzelleme

Ali K. METİN * Şiiri Doğru Konumlamak

Mehmet ÖZTUNÇ * Öykümüzün Kırk Kapısını Çalmak

İsmail SERT * (Çizgi)

Necati ALBAYRAK * Eksildikçe (Şiir)

Murat SOYAK * Uyanış (Şiir)

Kalender YILDIZ * Gitmek (Şiir)

Durmuş ONGUN *  Kör Simyacı (Şiir)

Cengizhan ORAKÇI * Başa Dönmek (Şiir)

İbrahim DEMİRCİ * Selim İleri’nin Mel’un Roımanında Dil ve İmla Sorunları

Abdülkadir HAYBER * Dağların Ardı (Öykü)

Semih TOPSAKAL * Buluşma (Öykü)

Erdoğan BOZ * İletişimde Sen Dili Yerine Ben Dili

İsmail SERT * (Çizgi)

İdris Nebi UYSAL * Gel- Fiilinin Eski Anadolu Türkçesinde Tezlik Yapma İşlevi

Eyüp AKMAN * Nehcü’l Ferâdîs’in Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası

Ali KARAÇALI * Necip TOSUN ile

Mehmet ÖZTUNÇ * Sanat: İnsanla ya da İnsansız

Selçuk KARAKILIÇ * Hüseyin Kaya’nın Derin Hüznünün Acı Meyvası: Melâl Bahçesi

Mustafa S. KAÇALİN * Yitirdiklerimiz / Mehmet Ali TANYERİ

Nail TAN * Yitirdiklerimiz / Güzin DİNO – Nustafa Şerif ONARAN – Hüseyin ÇIRAKMAN

2013 AĞUSTOS

İsmail SERT • (Çizgi)

Ahmet İNAM • Misafiriz Bu Ana (Şiir)

Mehmet AYCI • Rüzgâr Isıtma Kursu (Şiir)

İsmail KARAKURT • Mahcup (Şiir)

İbrahim YOLALAN • Vadesiz Yara (Şiir)

İsmail SERT • Son Bir Balık (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR • Dili Sadeleştirmenin Günümüzdeki Bazı Görünümleri

İsmail SERT • (Çizgi)

Nurettin DURMAN • Ötesi (Şiir)

Berat BIYIKLI • Ateşin Terli Başı (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ • Zaman Güneşi (Şiir)

Bahtiyar ASLAN • Taşlara Basarak Ay Gibi Doğan (Öykü)

İsmail KARAKURT • Günlerin Köpüğü 1001 (Günce)

Nevzat GÖZAYDIN • “Türk” Soyadını Taşıyan Orta Avrupalılar

Selçuk KARAKILIÇ • İftar Sofrasında İki Şair Yahya Kemal ve Mehmet Akif

İsmail SERT • (Çizgi)

Recep SEYHAN • Defter (Öykü)

Osman Fikri SERTKAYA • TÜ- “tamamlamak, bütünlemek” Fiilinin Türevlerinden TÜM

Nail TAN • “Dili Şişmek” Deyimi Üzerine

Hayrettin DURMUŞ • Yıkılan Dağ, Kayan Yıldız: Cengiz AYTMATOV

Mehmet ÖZTUNÇ • Jale PARLA ile

Beyhan KANTER • Şehre ve Şiire Adanmış Bir Kitap: Ses ve Yaz

TDK • Haber / 12 Temmuz’da Tuva’da “Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür” Konuşuldu

Mehmet ÖLMEZ • Haber / Moğolistan’dan Yeni Abideler

Nail TAN • Yitirdiklerimiz / Peride Celal YÖNSEL – Sait MADEN

2013 EYLÜL

İsmail SERT • (Çizgi)         

Cevdet KARAL • Toz Topla Getir (Şiir)  

Ahmet İNAM • Göğe Çağrı  

Mehmet AYCI • Yoksa Yoksulluğumuz Varsa Yoksulluğumuz (Şiir)     

İsmail KARAKURT • Yorum Lüksü (Şiir)         

Hamza ZÜLFİKAR • Anlatım Bozukluğuyla Ne Anlıyoruz?  

Ali GÖÇER • Yürümek (Taş Yazıları) 

İrfan ÇEVİK • Kelimede Keramet Var mıdır?   

İsmail SERT • Köprü Yeniden (Öykü)         

Selçuk KARAKILIÇ • İhatalı ve Müessir Bir Hatıra Yazıcısı Abdülhak Şinasi Hisar’ın Geçmiş Zaman Edipleri

İsmail SERT  • (Çizgi)

Mustafa Ruhi ŞİRİN • Üç Çocuk Edebiyatı Yıllığı’ndan Önce ve Sonra

Necati ALBAYRAK • Dövdüğüm Demir (Şiir)    

Selami YILDIRIM • Nil, Ah Nil! (Şiir)   

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Ali Paşa (Öykü)    

 İsmail SERT (Çizgi)

Ali K METİN • Yenilik Takkesi      

Recep SEYHAN • Kapı Sesi (Öykü)       

Arif DÜLGER • Duy Sesimi (Şiir)       

Durmuş ONGUN • Akrep (Şiir)            

Mustafa CANSIZ • Kalaycı Koca Usta    

Sanja KREHİC • Mustafa Ruhi ŞİRİN ile       

Nevzat GÖZAYDIN • Kahramanmaraş Örneğinde Ağız Çalışmaları Üzerine       

Semih TOPSAKAL • Kahramanın, Yazarın Kucağında Ölümü: Heba           

Mehmet ÖZTUNÇ • İnsanın Yazgısı: Kızıl Darı Tarlaları    

Günay KARAAĞAÇ • Geçmişten Günümüze Türk-Macar Gönül Birlikteliğinin Sembolü: Eğri Yıldızları     

2013 EKİM

İsmail SERT • (Çizgi)        

Hıdır TORAMAN • Flamenko (Şiir)

Mehmet AYCI • “Entarisi Mor İmiş” (Şiir)

İsmail KARAKURT • “Eylül Gelmiş Yusuf” (Şiir)

Mehmet AYCI • Güzeller Güleç Olur (Deneme)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Yağmur Yağıyordu (Öykü)

İsmail KARAKURT • Nar Günlükleri

Hamza ZÜLFİKAR • Yazım Kılavuzlarında Kelimeleri Bitişik veya Ayrı Yazma Sorunu

İsmail SERT • (Çizgi)

Ayla ABAK • Tencere (Öykü)

Necati ALBAYRAK • Alevden Yontu (Şiir)

Furûg-i FERRUHZÂD  • Esir (Şiir)

Uğur MANTU • Ayrılık Vezni (Şiir)

Çağrı GÜREL • Geri Dönüşüm Kutusu (Şiir)

İbrahim DEMİRCİ • Şemseddin Sami ve Çocuk Edebiyatımız

Mustafa ÖZÇELİK • Ziya Osman’ın Güvercinleri

Yordan YOVKOV • Senebirli Kardeşler (Öykü)

Osman Fikri SERTKAYA • Lakırdı Kelimesinin Etimolojisi Üzerine

Nikolay K. DMİTRİYEV • Lakırdı Kelimesinin kökeni

Erhan AYDIN • Okunuşunun 120. Yılında Eski Türk Yazıtları ve Türk Runik Bibliyografyasında Son Durum

Mehmet ÖZTUNÇ • Cemil KAVUKÇU ile

Mehmet ÖZTUNÇ • Dile Gelse Kelimeler Kelimelerin Sesini Duymak

Erhan AYDIN • Eski Türk Damgaları

O. Bath-Undrah • Moğolistan Bilim Araştırtma Akademisi Arkeoloji Bölümü Araştırmacısı Dr. Ts. BOLORBAATAR ile söyleşi

Kerem AYDINER • Tiyatro: Venedik Taciri

2013 KASIM

İsmail SERT • (Çizgi)

Mehmet NARLI • Tellal (Şiir)

Ali SALİ • Adını Kimselere Söyleyemem (Şiir)

Mehmet AYCI • Çiçek Çıkarır Gibi / Güney / Kesik (Şiir)

Bahtiyar ASLAN • Mirza’nın Deresi (Öykü)

İsmail SERT • Üç Gün (Öykü)

İrfan ÇEVİK • Tepinen İnsan (Deneme)

Mehmet AYCI • Gar Saatinin Bildiği

Şaban BIYIKLI • Yahya Kemal’in Din ve Metafizik Algısı 2

Mustafa ÖZÇELİK • Suskunluk (Şiir)

Kalender YILDIZ • Vazo (Şiir)

Tayyib ATMACA • Deyişmeler (Şiir)

Berat BIYIKLI • Ve Arada Kalan Ne Varsa (Şiir)

Altay TAŞKIN • Orta Saha (Şiir)

Recep SEYHAN • Kuşatma (Şiir

Erdoğan BOZ • Dillerin Kaybolması ve Çevre Dil Bilimi

Fatih ALKAYIŞ • Orhun Yazıtları‘ndaki Zıtlık İfadeleri

Nail TAN, Deyim Sözlüklerine Girmesi Gereken Bir Çeşitleme: Kulaklarının Üzerine Oturmak

Selçuk KARAKILIÇ • Eşinin Gözüyle Hikmet Feridun ES

Murat SOYAK • Gül ve Hançer Odağında Mustafa Özçelik Şiiri (İnceleme)

Mehmet ÖZTUNÇ • Ömer Erdem ile

İsmail SERT • (Çizgi)

Mehmet ÖZTUNÇ • Leylim Ley

Selçuk KARAKILIÇ • Tuna’dan Batı’ya

2013 ARALIK

Ali KARAÇALI • Türk Dili’nden

İsmail SERT • (Çizgi)

Yılmaz DAŞCIOĞLU • Sezai Karakoç

Ahmet İNAM • Sezai Karakoç Üstüne Bir Metin 

Osman BAYRAKTAR • Masal Şiirinin Anlam Dünyası

İbrahim DEMİRCİ • İstanbul’un Hazan Gazeli

Hicabi KIRLANGIÇ • Leyla Kim Mecnun Nereli

Erdal ÇAKIR • Kandan Elbiseler Giymek

Turan KARATAŞ • Kav

Muhammed SEFA • Kav’a Övgü

Hasan AKAY • Hızırla Kırk Saat’te Gözüken Anlam  

Ömer AKSAY • ‘Hızırla Kırk Saat’lik Belgesel Filmde Şairin Çözüm Arayışı

Şaban ABAK • Hızırla Kırk Saat’ten “Ay Bölme Şiiri”

Mehmet ÖZTUNÇ • Şiirimizin Hızırla Yolculuğu

Şakir KURTULMUŞ • Hızır’la Geçen Zaman ve Yürüyüş

Hıdır TORAMAN • Etik, Estetik, Kutsal At  

Fatma Şengil SÜZER • “Bahçenin En Yalnız Köşesinde” Sezai Karakoç’un “Anneler ve Çocuklar” Şiiri  

İsmail SERT • (Çizgi)

Ali EMRE • Kolektif Bir Özlem ve Hüznün Şiiri: “Çocukluğumuz”

Ahmet Cüneyt ISSI • Sezai Karakoç’un Hızır, Ashab-ı Kehf ve Menekşeler Arasında Çocuk’u Konuştuğu Bazı Şiirleri

Osman ÖZBAHÇE • Sezai Karakoç’un Şiirinde Kurucu Unsur: Sevgili Algısı – I 

Mehmet AYCI  • “Evlerinin İçi Yeni Güllerden”

İsmail SERT • (Çizgi) 

İrfan ÇEVİK • “Alınyazısı Saati”

Âtıf BEDİR • Alınyazısı Saati ya da Doğudan Gelecek Atlı  

Ali SALİ • “güneşlerin kalbine taht kuran melekler yağdırır yağmuru” ya da “Ötesini Söylemeyeceğim”

Ali K. METİN • Öfke ve Terbiyeyle Konuşan Özne: “Ötesini Söylemeyeceğim”  

Esver ÖLÜÇ • Pingpong Oynayan Mesneviyle Alakasız Şeyler

Mustafa BALCI • Taha’nın Kitabı  

Şaban SAĞLIK • Söze İtibarını İade Etmek Bağlamında Sezai Karakoç’un “Kara Yılan” Şiiri

Mustafa KÖNEÇOĞLU • Modernliğin Balkonunu Düşünmek, Modernliğin Balkonundan Düşmek

Ali Haydar HAKSAL • Hüzün Yılında Sezai Karakoç Şiiri

Beyhan KANTER • Sezai Karakoç Şiirinde “Eski Zaman Kartvizitleri”: Çeşmeler

Suavi Kemal YAZGIÇ • Çeşmeler

Ertan ÖRGEN • Sezai Karakoç Şiirinde Mitoloji

İsmail SERT • (Çizgi)

Taner ÖZMEN • 50 Kuşağı Hikâyecileri ve Sezai Karakoç Şiiri

İbrahim ERYİĞİT • Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Matematik

Murat SOYAK • “Çatı” Şiirinde Buluşmak

Celil GÜNGÖR • Şi’r-i Kadim Üstüne Deneme

Mehmet ÖZTUNÇ • Beni Sorarsan 

2014 OCAK

Ali KARAÇALI • Türk Dili’nden

İsmail SERT • (Çizgi)

Cevdet KARAL • Belki Ben Çağırdım (Şiir)

Ahmet İNAM • Tef (Şiir)

İrfan ÇEVİK • Su İçimi (Şiir)

Ali SALİ • Dönüp Baksam (Şiir)

Halime TOROS • Say Taşı Öyküleri (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR • Fark Edilmeyen Türkçedeki Oldubittiler

Durali YILMAZ • Doğa Karşısında Şair ve Dıranas Şiiri

İsmail KARAKURT • İflahsız (Şiir)

Mehmet AYCI • Vinç (Şiir)

İbrahim YOLALAN • Kavi (Şiir)

Bilal CAN • Uzakla Yakından Alakalıyız (Şiir)

Nurettin DURMAN • “Üsküdar (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ • Mesafe (Şiir)

Yılmaz YILMAZ • Mücteba’nın Gördüğü (Öykü)

Ömer ZÜLFE • “Az Tamah Çok Ziyan Getirir”mi?

Şerife DURNA • Örümcek Ağı (Öykü)

Milan ADAMOVIC • Türkçe “Gil”in Kökeni ve İşlevi Üzerine (Çev. Aziz MERHAN)

Abdülkadir HAYBER • İki Kedi Bir Köpek Bir Sarışın (Öykü)

Mehmet ÖZTUNÇ • Haydar ERGÜLEN ile

Mehmet ÖZTUNÇ • Orwell Niçin Yazıyor?

Betül ÖZBAY • Corpus Fontium Manichaeorum Uygur Manichaean Texts Texts Translations Commentary Volume IILiturgical Texts

Kerem AYDINER • Tiyatro: Para, Nalınlar, Mevlâna – Aşk ve Barış Çığlığı, Nereye?, Nehir

2014 ŞUBAT

Ali KARAÇALI • Soru

İsmail SERT • (Çizgi)

Rasmim ÖZDENÖREN • Çorak Buluşma (Öykü)

İbrahim DEMİRCİ • Yerdeki Kâğıt

Ali K. METİN • Şairin Sorumluluğu

Yılmaz DAŞÇIOĞLU • Çöl Saatleri (Şiir)

Cevdet KARAL • Siste Klostrofobi (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ • Sabır – Sen Gözlerinden Kalbini (Şiir)

Ahmet İNAM• Vaha (Şiir)

Mehmet AYCI • Kuş Burnu (Şiir)

Mehmet Can DOĞAN• Cumhuriyet Dönemi Şiiri’nin Üç Ahmet’i: “Ağaç” ile “Ağrı”nın “Eşik”i

Erdoğan BOZ • Değişen Sözlük Kültürümüz

Mustafa Ökkeş EVREN • Kıssa Öyküler

Secaattin TURAL • Türk Edebiyatında Romantizmin Uzun Serüveni

İsmail SERT • (Çizgi)

A. Cüneyt ISSI • Edebiyat ve Delilik –Edebiyatta Dil ve Düşüncenin Bir İmkânı Olarak Delilik-

Suavi Kemal YAZGIÇ • Gam (Şiir)

Berat BIYIKLI • Histeri (Şiir)

Önder KURT • Fey-i Zeval ((Şiir)

Adem TERZİ • Gitmem Gerek (Öykü)

Semih TOPSAKAL • Tatlı Su (Öykü)

Nevzat GÖZAYDIN • Okumayı Sevdirmenin Kolay Bir Yolu: Türkülerimiz

Selçuk KARAKILIÇ • Edebiyatımızın Sığınak Şehri “Hayalleri Nurlara Gark Eden “Paris”

Emine Neşe DEMİRDELER • Mehmet NARLI ile Edebiyat ve Delilik Üzerine

Mehmet ÖZTUNÇ • Yazarın Yazıya İnancı

Ayşe ALTINTAŞ • Dil ve Edebiyat

Yusuf DİNÇ • Tiyatro: Kalpak, Hamlet, Moskova Rüyası, Üç Kızkardeş

2014 MART

 Ali KARAÇALI / Koşu

İsmail SERT / (Çizgi)

Hasan AKAY / Retorik Sorular (Şiir)

Cevdet KARAL Sonsuzluk Aralığında (Şiir)

Hıdır TOROMAN Kaçak Kazı (Şiir)

Mustafa Ökkeş EVREN Haikular (Şiir)

Halime TOROS Son Bakışta Aşk (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR / Kullanım Dışında Kalmış Türkçe Fiiller

Mustafa CANSIZ / Nergis-i Şehla (Şiir)

Mustafa CANSIZ Helva Sohbeti (Deneme)

Ali SALİ Şiir Şölenleri 

Cengizhan ORAKÇI Fotoğrafçılığa Giriş (Şiir)

İbrahim YOLALAN Akşamın Kapıları (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ Bursa Güzellemesi (Şiir)

Yavuz ÇAYDAMLI / Peşrev (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU Çanakkale (Öykü)

Mehmet KAHRAMAN Türk Edebiyatında Bütünü Görmek

Sadettin ÖZÇELİK Kan Turalı’nın kolça kopuzu Nasıl alça/elçe kopuz Oldu?

Tuncer GÜLENSOY Türk Dil Kurumu – “Yazım Kılavuzu” ve “Türk Dili Dergisi”

İbrahim DEMİRCİ Dertleşme

Nail TAN Sözlüklere Girmemiş Bir Deyim Çeşitlemesi: Etten Önce Tencereye Girmek

Murat SOYAK Yağmur (Öykü)

Mehmet ÖZTUNÇ / İbrahim YILDIRIM ile Romanların Üzerine

Mehmet NARLI / “Zaman Kaybolmaz” Mekânlaşarak Yaşamak

Mehmet AYCI / Taşınır Bellek ve Silinmesi İmkÜçlü Sarmal: Zaman-Mekân-Söz

Bâki ASİLTÜRK / Üçlü Sarmal: Zaman-Mekân-Söz

Ali K. METİN / Mekân ve Zaman Odağında Hafıza

Beyhan KANTER / Abdülhak Hamit Tarhan’ın Şiirlerinde Duyusal Bir Mekân: Paris

Ertan ÖRGEN / Öykünün Sokağı

Serhat DEMİREL / “Hatıralar Mahallesi”nde Bir Şair: Ziya Osman Saba

İsmail KARAKURT / Günlerin Köpüğü 1001

Ömer DOĞRU / Klas Duruş’un Veçheleri

Betül ÖZBAY / Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan Aç “Bars” Öyküsü

Naci AKINCI / “Nereden nereye geldik?”

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Yusuf DİNÇ / Tiyatro: İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Sessizlik

2014 NİSAN

Ali KARAÇALI / Bahara Övgü

İsmail SERT / (Çizgi)

Mehmet AYCI / Mendilci Çocuklar Gazeli (Şiir)

Yılmaz DAŞCIOĞLU Zırh (Şiir)

Ahmet İNAM Vifak (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ Mum (Şiir)

Ali SALİ Kabus (Şiir)

Bahtiyar ASLAN / İlmek (Öykü)

Yavuz DEMİR / Ağır Ol Roman Desinler

Mehmet AYDIN Galîz Bir Kahramanın Sıfatı Olabilir mi ?

Dursun Ali TÖKEL Latîfi Der ki: “Kitap Yüz Yapraklı Bir Güldür”

İsmail KARAKURT Az Misafir (Şiir)

Mustafa ÖZÇELİK Deprem Saati (Şiir)

İrfan ÇEVİK Cambaz (Şiir)

Mustafa ATİKER / Parti (Şiir)

Berat BIYIKLI Kabilenin Şarkısı (Şiir)

Fatma BİNGÖL Ve Tin Yolda Buldu Dilini (Öykü)

Mustafa Ruhi ŞİRİN Türkçenin Hüzünlü Balkan Şehirlerinde (Günce)

Mehmet ÖZTUNÇ Yazarların Ölümü

Tuncer GÜLENSOY Neresi “Dertleşme”?

Nevin BALTA Deniz Mavisi Bazen Siyaha Çalar (Öykü)

Sadettin ÖZÇELİK Tepegöz Ala Ela Gözlü müydü ?

Nail TAN / Diline / Ağzına Yuva Yapmak Deyimi Üzerine 

Semih TOPSAKAL / İskender PALA ile Romanları Üzerine

H.Emre PEKYÜREK / Lügat-i Halîmî

Semih TOPSAKAL /  Maveraünnehir Defterleri

Erhan AYDIN /  Tanrı Dağı Yazıtları

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Kerem AYDINER / Tiyatro: Sarı Naciye, En Son O Gitti

Yusuf DİNÇ / Tiyatro: Çehov Makinesi, Çirkin

Nail TAN /Yitirdiklerimiz: Hasan Vasfi UÇKAN

2014 MAYIS

Ali KARAÇALI / Mayıs Çağrısı

İsmail SERT / (Çizgi)

Ebubekir EROĞLU / Yamaçta (Şiir)

Cevdet KARAL / Paramparça (Şiir)

Mehmet AYCI / Ot Gazeli D ile (Şiir)

Ahmet İNAM Yirmi Nisan (Şiir)

Hasan AKAY /  Retorik Sorular -2- (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN Derin Bekleyiş (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR / Anlamlandırma, Tanımlama

İbrahim DEMİRCİ /Anadolu Notları’nın Başına Gelenler ve Dil Dikkatleri

Secaattin TURAL “Dil”in “Söylem” İnşası: Türk Edebiyatına Yapısalcı Bir Bakış

Dursun Ali TÖKEL “Fuzuli Diyor ki: Bin Diken Bir Gül İçin Sulanır”

Mehmet Can DOĞAN Toplumcu Yaprak Sürecinde Lirik Orhan Veli

Yavuz DEMİR /  Bir Hikâyeci Masalı: Ahmed Midhat Efendi

Suavi Kemal YAZGIÇO Zamanlar Balkanlar (Şiir)

İbrahim YOLALAN  Prova (Şiir)

Cengizhan ORAKÇI İsmim Boşlukta (Şiir)

Nicat SOPİ Ana Til (Şiir)

Âdem TERZİ / Değişim (Öykü)

İsmail KARAKURT /Günlerin Köpüğü 1001

Celil GÜNGÖR / Ebubekir EROĞLU

Yılmaz DAŞCIOĞLU / Gelenek ve Modernizm Arasında Ebubekir Eroğlu Şiiri ve Düşüncesi Üzerine Dikkatler

Durmuş GÜNAY / Ebubekir Eroğlu’nun Düşünce Dünyası

Nabi AVCI /“Kuşluk Saatleri”

Servet TİKEN / Ebubekir Eroğlu’nun Şiirlerinde Şehir Algısı

Mehmet TÖRENEK / Sezai Karakoç‘un Şiiri Üzerine

Mehmet AYCI / “Bu Ağaçlardan Kaç Asa Çıkar”

Ahmet Sait AKÇAY / Şairin Dili Şiirin Şarkısı

Ali CELEP /‘Kayıp El Yazması Hayatımdır Benim’

Mehmet ÖZTUNÇ / A.Ali URAL ile Kitapları Üzerine

Mehmet ÖZTUNÇ / Kudüs: Şiirin Kadim Kenti

Ömer DOĞRU / Klas Duruş’un Veçheleri (2)

Selçuk KARAKILIÇ / Rasim Özdenören’in Açık Mektupları

İsmail KARAKURT /Yetmiş Altı Kalemden Yazma Hikayeleri

Semih TOPSAKAL /Yazma Hikayeleri

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

Kerem AYDINER /  Tiyatro: Macbeth, Karmakarışık, Vanya Dayı

Yusuf DİNÇ / Tiyatro: Kontrabas, Lütfen Kızımla Evlenir misiniz ?, Kes ve Kaç

2014 HAZİRAN

Ali KARAÇALI / Bayraklar Yarıya

İsmail SERT / (Çizgi)

Ömer AKSAY / Ocakta Panik

Mehmet AYCI / Bayraklar Yarıya Gazeli (Şiir)

Cevdet KARAL / Bilemedim, Bir Demir Tüccarının Kızı, Gömlek (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ / Beklenmedik Bir Haberdir (Şiir)

Mehmet NARLI /  Kanama (Şiir)

İrfan ÇEVİK Pervane (Şiir)

Bahtiyar ASLAN / Fotoğrafta Görünmeyen Melek (Öykü)

Turan KARATAŞ / Masumiyet Müzesi’ni Gerçeklik / Sahicilik, İnandırıcılık Bağlamında Okumak

Dursun Ali TÖKEL Şeyh Galip Der ki: Zevki Kederde Sıkıntıyı da Rahatta Bil

Ahmet Barış EKİZ / “Belirlenebilir Bir Müphemiyet”: Berat AÇIL’ın Alegorisi

Mustafa MUHARREM Açık Şiir (Şiir)

Hasan AKAY / Retorik Sorular Kim Söylüyor Bunları? (Şiir)

Hızır İrfan ÖNDER Üçlemeler-3 (Şiir)

Bülent ATA Kaşık (Öykü)

Recep SEYHANBenim Oyuncaklarım (Öykü)

Sadettin ÖZÇELİKSalur Kazan’ın Atı Kara Göz(lü) müydü?

Osman Fikri SERTKAYA / Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine

Nail TAN “Su Küçüğün, Söz Büyüğün” Atasözüyle İlgili Doğrular, Yanlışlar

Mustafa BALCI- Şaban BIYIKLI / Bir Şiir, Bir Mekân, Bir Devir

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU / Aramak (Öykü)

Mehmet ÖZTUNÇ / Enver ERCAN ile Söyleşi 

İsmail SERT / Yurdal TOKCAN ile SÖYLEŞİ

Ali SALİ / “Cemiyet Demek İnzibat Demektir” ya da “En büyük Tehlike Lisan” mıdır?

Nevzat GÖZAYDIN /  Karaman İli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri 

Mehmet ÖZTUNÇ / Sanata Dair

Kerem AYDINER / Tiyatro: Hayvan Çiftliği, Kösem Sultan, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

2014 TEMMUZ

Ali KARAÇALI / Temmuz Ateşi

İsmail SERT / Çizgi

Hicabi KIRLANGIÇ / Ufuklarda Benim (Şiir)

Ömer AKSAY / Sebildeki Suskunluk Casusun Başkasının Değil (Şiir)

Nihat Hayri AZAMAT / Derviş (Şiir)

Bülent ATA Kimse Aramıyorsa (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN Ceset (Öykü)

Cemal ŞAKAR Fısıltı (Öykü)

Ülkü AYVAZ / Esinti (Öykü)

Hamza ZÜLFİKAR / Yükseköğretimde Karşılaşılan Terim Sorunları

Erdoğan BOZ Dil Bilgisinde Canlandırmacılık Sorunu

Nevzat GÖZAYDIN / Yazarlarımızın Türkçe Sözlük İçin Katkıları

Ahmet İNAM Şiir: Hayatdöken (Şiir)

Mustafa ÖZÇELİK/ Bıçak Yarası (Şiir)

Berat BIYIKLI / Ötesinde (Şiir)

Yılmaz DAŞCIOĞLU  Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Ses-İçerik İlişkisi

Ali SALİ “Çok Ayakta Duruyor Az Oturuyor” ya da Ev Neyi İma Eder?

Mustafa Ruhi ŞİRİN / Çocuk Edebiyatı Ödevimin İlk Notları -Günlük-

Suavi Keman YAZGIÇ / Uçurtma (Şiir)

Mustafa Ökkeş EVREN Varlık/Yokluk İçinde (Şiir)

Önder KURT / Şiirden Kalan (Şiir)

Semih TOPSAKAL / Mektup (Öykü)

Mehmet NARLI / Şiirde Öykü / Öyküde Şiir

Necip TOSUN Mesnevilerden Ara Türlere: Şiir Öykü İlişkisi 

Yılmaz DAÇCIOĞLU / Hikâyeden Öyküye Şiirle Yürümek

Mehmet Can DOĞAN / Hikâyenin Ağırlaştırılmış Zamanı: Şiir

Dursun Ali TÖKEL / Şiir Katar Hikâye Katlanır: Divan Şiirinde Şiir-Öykü

Şaban SAĞLIK / Sözü Azaltmak: Şiire Yaklaşmak Sözü Çoğaltmak: Öyküye Yaklaşmak

Ali K. METİN  / Hikâye Şiire Dâhil

Mehmet AYCI / “Yeşil Yaprak Arasında Karatavuğun Kızıl Burnu”

Ertan ÖRGEN / Öykü: Şiiri Alınmamış Söz

Emel AYDIN ÖZER / Orhan Veli’de Öykü, Sait Faik’te Şiir 

Mehmet ÖZTUNÇ / Cemal ŞAKAR ile Söyleşi

İsmail KARAKURT / Cahit Zarifoğlu Kitabı Güneşe Yol Yapan Çocuk

Semih TOPSAKAL / Ağır Boşluk

Beyhan KANTER / Suskunluğa Yazılan Şiirler: Buğulu Cam

Nail TAN / İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay’ın Biyografisi

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

2014 AĞUSTOS

Ali KARAÇALI / Yangın

İsmail SERT / Çizgi

Ömer AKSAY / Umarsız Dualar (Şiir)

Cevdet KARAL / Bir Yabancıyla, Beyaz Çantadaki Kadın, Ölü Yurt (Şiir)

Mehmet AYCI Fotoğraflar Gazeli / Sârin, Karşıda (Şiir)

Ali SALİ Koku (Şiir)

Ahmet İNAM Okuyorum (Şiir)

Hasan AKAY / Retorik Sorular Komplo Teorisi (Şiir)

Rasim ÖZDENÖREN / Yaslı Gülümseyiş (Öykü)

Mustafa Ruhi ŞİRİN Rüya Mektubu (Öykü)

Ali K. METİN / Eleştiriye Hariçten Gazel

İsmail KARAKURT / Günlerin Köpüğü 1001

Bülent ATA / Güvercin (Şiir)

Semih DİRİ / Bir Biri Biraz (Şiir)

Mustafa Ökkeş EVREN İlacı Biten Adam (Şiir)

Rasim DEMİRTAŞ Kıştan Yaza Bakış Şiirleri (Şiir)

Nurettin DURMAN / Merhamet Işığı Olsun Kâfidir (Şiir)

Altay TAŞKIN Yirmi Dört Saat (Şiir)

Recep SEYHAN Sesleri Delen Bir Ses (Öykü)

Ayla ABAK / Aklım İskelede Kaldı

Hamza ZÜLFİKAR / Renkleri Adlandırma ve Tanımlama

Gülseren TOR / İçel (Mersin) Ağızları Üzerine

Şaban BIYIKLI / Yahya Kemal’in Din ve Metafizik Algısı 3

Fyodor SOLOGUB / (Türkçesi: Serdar KARACA) Suyu Şaraba Dönüştüren (Öykü)

İhsan SÂfi / Sami Paşazade Sezai’nin Eserlerine Yeniden Bir Bakış

Yaşar YILMAZ / İlk Meclis 1.Dönem Milletvekillerinin Bağımsızlık Anlayışlarında Türkçenin Yeri

Ali SALİ / Hüseyin ATLANSOY ile Söyleşi

İsmail KARAKURT / Şiirin Kız Kardeşi Öykü: Ellerin Mavi Kelebek

Selçuk KARAKILIÇ / Refik Halit Karay

Mehmet ÖZTUNÇ / Sert Bir Roman

Semih TOPSAKAL / Yitirdiklerimiz: Ayşe ŞASA

2014 EYLÜL

Ali KARAÇALI / Eylül Serinliği

İsmail SERT / Çizgi

Ali SALI / Bilâd-ı Ahzân Densin Sana Ey Gazze (Şiir)

Ömer AKSAY / Umarsız Dualar (Şiir)

Cengizhan ORAKÇI / Kalpten Hikâye (Şiir)

İsmail KARAKURT / Orman (Şiir)

Mehmet KUVVET  / Hoşça Kal Gökyüzü (Şiir)

Halime TOROS  / Ishak Kuşu (Şiir)

Cevat ÖZYURT / Nostalji Olarak Edebiyat: Cengiz Dağcı’nın Küçük Yurdu

Hasan EJDERHA  / Gelinbacı (Öykü)

Mehmet ÖLMEZ  / Poznan’da Türkolojinin 10 Yılı: Türkiye, Kazakistan ve Kırım

Mehmet ÖZTUNÇ / Oğuz DEMİRALP ile SöyleşiSemih TOPSAKAL  / Nurullah ATAÇ

Ahmet İNAM  / Ataç’ın Hatırlattıkları

Rasim ÖZDENÖREN  / Ataç Eleştirmeci miydi ?

Dursun Ali TÖKEL / Nurullah Ataç’ın Çeviri Dili ya da Gün Gelir Ataç’ı da Sadeleştirirler

İbrahim DEMİRCİ / Nurullah Ata’nın Bir Yazısı

İbrahim DEMİRCİ / Nurullah Ataç Külliyatı Ne Zaman?

Mehmet AYDIN / Yeninin ve Batı’nın Yanındaki Adam: Ataç

Yeter TORUN  / Nurullah Ataç ve Türk Diline Etkisi

Ali K. METİN / Ataç’ın Zıtlıkları

Nevzat GÖZAYDIN  /Nurullah Ataç’ın Çevirilerdeki Dil Tutumu

Şerife ÇAĞIN  / Batı Şiiri Karşısında Nurullah Ataç

Selçuk KARAKILIÇ / Nurullah Ataç’ın Ev Hâlleri

Fazıl GÖKÇEK / Nurullah Ataç

Meral TOLLUOĞLU / Bizim Horoz Nasıl Öter?

Mehmet ÖZTUNÇ / İki Ustanın Edebiyat Övgüsü

Nevzat GÖZAYDIN / Futbol Deyimleri Sözlüğü

İrfan ÇEVİK / Anneler Alıngan Kudüsler Kırılgan

İsmail KARAKURT / “Onun dostluğu bize bağışladığı bir nimettir.”

2014 EKİM

İsmail SERT Çizgi

Mehmet  AYCI / İkiz Pencere Gazeli (Şiir)

Cevdet KARAL / Cesedi Nereye Gömelim’e Ek (Şiir)

Ahmet İNAM Yitik Buse (Şiir)

 Hicabi KIRLANGIÇ / Üstüm Başım Toz Toprak (Şiir)

Hasan AKAY Retorik Sorular – Nerede Görülmüş Bu Kara Yazım? (Şiir)

Bahtiyar ASLAN Yay da Bizdik Ok da (Öykü)

İbrahim DEMİRCİ / Teşrinler

Mehmet AYDIN Metni Ne Yapmalıyız?

Ülkü AYVAZ / Behçet Necatigil’in İki Radyo Oyununda “İçerideki” Çatışma

Oktay YİVLİ Felsefi Şiir Bağlamında Hüseyin Çiftçi

İsmail KARAKURT Günlerin Köpüğü 1001

Bülent ATA /  Savaş Meydanında Başıboş Atlar (Şiir)

Mehmet KARACA Elma Kaynağı (Şiir)

Ömer AKSAY Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)

Dursun Ali TÖKEL Nedim: “Yapım Güzeldir” Orhan Veli: “Yıkım Güzeldir”

Münire Kevser BAŞ Türk Şiirinde İki Eylemsiz Dünya Örnedği: Tevfik Fikret’in Ömr-i Muhayyeli ile Dağlarca’nın Fiilsiz Dünyası

Fikri ÖZÇELİKÇİ “Yüzünde Göz İzi Var, Sana Kim Baktı” (Öykü)

Erdoğan BOZ Teknolojinin Kör(ük)lediği Bir Alışkanlık “Sözlük Okuma”

Yasin KOÇ Süheyla İçin Yürek Burkan Umutsuz Aşk Gazeli (Şiir)

Dinçer ATEŞ Işığa Bulanmış Satırlar (Şiir)

Şevket ÖNDER /  Hüzün Divanı (Şiir)

Haydar EGESEL Çınarcık Seyahatnamesi (Şiir)

Mustafa Ruhi ŞİRİN Küçük Beyaz At (Öykü)

Muammer ÖZTÜRK Dilin İktisadi

Mehmet YILMAZ Mehmet Sümer Şiiri İçin Mukaddiem-Bir Flanör Tavır-

Mehmet ÖZTÜNÇ İhsan DENİZ ile Söyleşi

 İrfan ÇEVİK / Nuri Pakdil’in Mektuplar’ı

Aziz MERHAN /  Ferheng-i Nasîrî

Mehmet ÖZTUNÇ Boolm’un Batı Kanonu

Ayşe ALTINTAŞ / Dil ve Edebiyat

2014 KASIM

İsmail SERT Çizgi

Mehmet AYCI • Sakin Mahalle Gazeli (Şiir)

Cevdet KARAL • Yanıldım (Şiir)

Şevket ÖNDER • Büyümeyen Çocuk (Şiir)

Hasan AKAY • Retorik Sorular – Şairler Nasıl Bilir? (Şiir)

Mustafa Ökkeş EVREN • Haikular (Şiir)

Ali K. METİN • Lirik Şiir

Ömer AKSAY • Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)

İsmail KARAKURT • Günlerin Köpüğü 1001

Taner ÖZMEN • Dıranas’ın Şiiri Üzerine Notlar

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Mesela (Öykü)

Fikri ÖZÇELİKÇİ • Ah Şu Ömrümüz (Öykü)

Nihat Hayri AZAMAT • Yolcu (Şiir) 

Berat BIYIKLI • Üç Kıssası (Şiir)

Cengizhan ORAKÇI • Şiire İtimat (Şiir)

Hızır İrfan ÖNDER • Üçlemeler – 19

Dursun Ali TÖKEL • Divan Şairi Diyor ki: “Baklava Bizimdir”

Mustafa ÖZÇELİK • Yunus’un Bir Dörtlüğünü Anlama Denemesi

Mehmet KAHRAMAN • Özbekistan’da Bir Alpamış Okuması 

Yalçın ÜLKER • Müstemleke-Bertaraf (Şiir)

Mehmet KARACA • Ahşapla İlgim (Şiir)

Yasin KOÇ • Çaresizliğe Fırlatılan Şiir (Şiir)

Tayyib ATMACA • Her Canlı Ölünce Birazlar Biter (Şiir

Kerem BURAK • Yaprak (Öykü)

Semih TOPSAKAL • İki (Öykü)

Recep YILDIRIM • Duvarsız Ev (Öykü)

Mehmet ÖZTUNÇ • Şavkar ALTINEL ile Söyleşi

Semih TOPSAKAL • Halide Edip Adıvar

Âlim KAHRAMAN • Halide Edip’in Hikâyeciliği Üzerine

Necati MERT • “Ateşten Gömlek”i Yeniden

Okan KOÇ • Tartışmaların Ortasında Bir Roman: Sinekli Bakkal

Selçuk KARAKILIÇ • Halide Edip ve Hilkatin Atölyesi: Hindistan

Mehmet ÖZTUNÇ • William Faulkner’la Konuşmalar

Nail TAN • Atasözlerine ve Deyimlere Yansıyan Türk Halk Düşüncesi

Kerem AYDINER • Tiyatro: Ankara Sahnelerinden

Yusuf DİNÇ • Tiyatro: İstanbul Sahnelerinden

 2014 ARALIK

Ali Karaçalı • Türk Dilinden / Çocuğa ve Çocukluğa Övgü 

Mustafa Ruhi Şirin • Editörün Son Sözü: Niçin Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı Hazırladık? 

Tacettin Şimşek • Çocuk Edebiyatı Tarihine Ön Söz 

Eylül Sena Ekici • Kitap Okumayı Seviyorum 

Cansu Saraç • Rüyamda Kitaptaki Olayı Görüyorum 

Selin Şimşek • Kitap Okumak Değişik Rüyalar Görmek Gibi 

Çağrı Berker Erışık • İnsan Her Yaşta Okuyabilir 

Ceren Börekçioğlu • Okumak Bizim Işığımızdır 

Toprak Özkan • İnsanlar Artık Kendi Yazılarını Okumalı 

Arife Erdoğan • Bence Kitap Ayrı Bir Dünyadır 

Mert Yıldız • Hayal Dünyasına Pinokyo ile Girmiştim 

Buse Dikmen • Sokak Çocuğu Bence Kitaplar 

Merve Bengüsu Akın • Kitap Okumak Yeni Ufuklara Yelken Açmaktır 

Seren Yalın • Kitaplar Umut Verir 

Fatma Ece Sezer • Kitap, Okurluk ve Yazarlık 

Betül Şimşek • Kitap Okumak 

Başak Deniz Altun • Benim İçin Kitap 

Ebrar Coşkun • Kitap Kahramanları Gerçek Olsa

Mihriban Atmaca-Mustafa Özçelik • Resimli Kitaplar Hayal Gücümüzü Azaltıyor 

Berra Yiğiter-Vural Kaya • Bir Masalla Bir Şiirde Adımın Geçmesini İstiyorum 

Betülay-Mevlâna İdris • Kitap Okursak Daha İyi Cümle Kurabiliriz 

Erem Değerli-Serpil Ural • Fantastik Kitapları Seviyorum 

Nisa Bengisu-Mustafa Ökkeş Evren • Ailemle Birlikte Kitap Seçiyoruz 

İlbey Güzeldere-Şeref Bilsel • En Çok Macera Romanlarını ve Çizgi Romanları Okumayı Seviyorum 

Nazlı Şen-Gökhan Akçiçek • Daha Çok Macera Kitaplarını Seviyorum 

Ahmet Yakar-Yasin Mahmut Yakar • Dedektif Kitaplarını Okumaktan Hoşlanıyorum 

İbrahim Talha Gültekin-Elif Konar Özkan • Kitaplardaki Karakterler Bana Eğlenceli Geliyor 

Abdüssemi Aydın-Elif Konar Özkan • Okumak Anlamaktır 

Hatice Nazlı Özarıcı-Elif Konar Özkan • Okumak Kitapların İç Dünyasını Görmektir 

Hamza Hüseyin Salihoğlu-Gökhan Akçiçek • Kitap Kahramanım Peterpan 

Ekinsu Eylül Aslan-Yunus Bekir Yurdakul • Kitaplardan Yeni Oyunlar Çıkarıyorum 

Ertuğrul Atıcı-Oğuzhan Yılmaz • Hikâye Türü Kitapları Okumayı Seviyorum 

Ömer Faruk Kocabaş-Mustafa Ökkeş Evren • Kitap Okurken Çizgi Film Seyretmiş Gibi Oluyorum 

Kaptan Malik-Mevlâna İdris • Film Başka Kitap Başka Şey 

Efsa Ece Temur-Buket Dedeoğlu Orhun • Kitap Okuyanlar Daha Güzel Cümleler Kuruyorlar 

Ayten Nur Güney-Sümeyra Turanalp • Kitabın Tadı Başka 

Sarp Yüceyılmaz-Mavisel Yener • Aşk ile İlgili Kitaplar Sıkıcı 

Bahar Akman-Nilay Yılmaz • Hayal Etmeyi ve Gözümde Canlandırmayı Seviyorum 

Şevval Beyza Kılınç-Kâmil Yeşil • Biz Ailecek Okuyoruz 

Derya Taş-Gülçin Durman • Beni, Kitaplar Kadar Mutlu Eden Bir Şey Olduğunu Sanmıyorum 

Nur Torumtay-H. Salih Zengin • Her Gün Mutlaka Okuyorum 

Ada Mavi Gönenli-Nemika Tuğcu • Okumak İnsana Yaşam Deneyimi Kazandırıyor 

Elifnaz Kaya-Beyhan Kanter • Okuma Serüvenim Bir Çizgi Romanla Başladı 

Sıla Kutas-Yunus Bekir Yurdakul • Kitaplar, İçinde Yılları Saklar

Aytül Akal • Baktığım Yerden Görünen Sorunlar 

Seza Kutlar Aksoy • Değişen Çocukluk ve Medya Toplumunda Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı 

Ahmet Efe • Okunacak Kitaplar Yazmak 

Hamdullah Köseoğlu • Yazar, Okuyucu, Yayıncı ve Eleştirmen Gerçeği 

Mavisel Yener • Okur Yoksa Yazar da, Yayıncı da, Kitap da, Eleştiri de Yok! 

Mustafa Ruhi Şirin • Fatih Erdoğan ile Yazarlığı ve Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Üzerine Söyleşi

Fatih Erdoğan • Çocuk Yayınları Editörlüğü  

Yunus Bekir Yurdakul • Çorbada Tuzu Olmanın Tadı 

Melike Günyüz • Yerelden Evrensele Çocuk Kitabı Yayıncılığı 

Şebnem Kanoğlu • Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Dair Hedefler, Umutlar

Mehmet Azim • Çocuk Yayıncılığı – Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Ayrımı 

Zarife Biliz • Çocuk Yayıncılığı Sektörleşirken 

Keriman Güldiken • Amaca Giden Yolda Temel Eser 

İbrahim Şamil Köroğlu • Bir Düzen Değişikliği Önerisi ya da Çocukları Devletten Uzaklaştırmak 

Salih Mercanoğlu • 100 Temel Eser Üzerine Kısa Değini 

Fatih Turanalp • İyi Edebiyatın Direnişi Sürüyor 

Yunus Bekir Yurdakul • Kitaplarla Küslüğümüz Sürüyor 

Yunus Bekir Yurdakul • Muzaffer İzgü ile Söyleşi (Yanağındaki Gülücüğü Çocuklara Aktaran Bilge)

Nural Birden Akca • Edebiyatla Resmin Buluşması 

İsmail Kaya • Çocuk Kitabında Görsel Katmanlar ve Çizerlerimiz 

Osman Turhan • Çocuk Yayıncılığında Çocukların Zihin Sağlığı ve Estetik Problemi 

İsmail Kaya • Çocuk Kitabı Çizeri Ferit Avcı ile Çocuk Kitabı Çizerliği Üzerine Söyleşi 

Mustafa Delioğlu – Ender Dandul • Çocuk Kitapları Resimlemesi Üzerine Söyleşi 

Emel Kehri • Osman Kehri ile Çocuk Kitabı Çizerliği Üzerine Söyleşi 

Ferit Avcı • Çocuk Kitabı Çizeri ve Yazarı İsmail Kaya ile Söyleşi 

Görkem Yeltan • Çocuk Kitabı Çizeri ve Yazarı Feridun Oral ile Söyleşi

Ahmet Efe • Edebiyatımızda “Öz”e Dönüş Hakkında 

Neslihan Karakuş • Türkiye’de Halk Edebiyatı Çalışmalarının Başlaması 

Meral Kaya • Geleneksel Edebiyat ve Çocuk Kitapları 

Mustafa Özçelik • Gelenekten Yeniliğe Uzanmak 

Elif Konar Özkan • Sözlü Kültür Hazinemiz 

Hayrettin Parlakyıldız • Çocuk Gerçekliğinde Masal ve Masalımsı Türler 

Medine Sivri • Sözlü Kültür Birikiminin Modernizasyonunda Sanatçının İşlevi 

Tacettin Şimşek • Bir Keşif Yolculuğu ve Yeniden Üretme Coşkusu 

Fahri Temizyürek • Çocuk Kitabı Hazırlamadaki Görevlerimiz Üzerine 

Yasin Mahmut Yakar • Keloğlan’dan Bir Süper Kahraman Yaratılabilir mi? 

Mustafa Aldı • Hasan Lâtif Sarıyüce ile Masal Edebiyatı Üzerine Söyleşi

Feyza Hepçilingirler • Eleştirilmeyen  

Beyhan Kanter • Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Eleştirel Bakış 

Necati Mert • Nitelikli Eleştiri ve Ortamı İçin 

Filiz Özdem • Çocuk Edebiyatının Çocukları Terbiye Etmek Gibi Bir Derdi Olmamalı 

Medine Sivri • Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Eleştiri Bağlamında Bir Bakış 

Vefa Taşdelen • Eleştiri Algısı 

Ayfer Gürdal Ünal • Eleştiri Ortamı İçin Önce Özgür Ortam Gereklidir 

Yunus Bekir Yurdakul • Gelişme Gereksinimden Geçer 

Abdülkadir Emeksiz • Mevlâna İdris ile Çocuklar İçin Edebiyat Üzerine Söyleşi

Öner Ciravoğlu • Sağlıklı, Özgüvenli Kuşaklara Doğru 

Mübeccel Gönen • Alanın Bileşenleri Bağlamında Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Amacı ve İşlevi 

Ali Gültekin • Eğitimsiz Okuma Kültürü Gelişir mi? 

Zeki Gürel • Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Eğitimi 

Neslihan Karakuş • Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Başarılamayışının Sebepleri 

Cahit Kavcar – Özgül İnce Samur • Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Önemi 

İbrahim Kıbrıs • Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Öğretimi 

Necdet Neydim • Çocuk Edebiyatını Kavramak ve Öğretmek 

Elif Konar Özkan • Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Öğretimi

Medine Sivri • Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Öğretiminin Önemi, Amacı ve İşlevi 

Tacettin Şimşek • Sevdirmek ve Heveslendirmek 

Fahri Temizyürek • Çocuk Edebiyatı Öğretimi Üzerine 

Yasin Mahmut Yakar • Öğretilemeyen Bir Çocuk Edebiyatı 

Mustafa Ruhi Şirin • Çocuk Edebiyatı Öğretimi Üzerine Selahattin Dilidüzgün ile Söyleşi 

Yasin Mahmut Yakar • Çocuk Edebiyatı Kültürü ve Öğretimi Üzerine Tacettin Şimşek ile Söyleşi

Meral Kaya • Bilişim Teknolojisi ve Çocuk Edebiyatı 

Medine Sivri • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Amaç ve İşlev Değişikliğinin Yönü 

Vefa Taşdelen • Çocuk Edebiyatının Sınavı 

Mustafa Ruhi Şirin • Yalvaç Ural ile Değişen Çocukluk, Edebiyat ve Görsel Okuma Üzerine Söyleşi

Aytül Akal • Dünya Dillerine Açılan Kapı 

Murat Batmankaya • Edebiyat Çok Azların İşidir 

Meral Kaya • Türk Çocuk Edebiyatının Dünya Dillerine Çevrilmesi 

Turgay Kurultay • Çeviride Belirleyici Olan Alıcı Taraftır 

Necdet Neydim • Yerel Olamamak Evrensel Olamamanın Temel Nedenidir 

Mavisel Yener • Umudu Gerçeğe Dönüştürmek

Asalet Erten • Çeviri Çocuk Edebiyatının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Nalan Kızıltan • Çeviri Çocuk Edebiyatında Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Turgay Kurultay • Çeviri Edebiyat Ülke Edebiyatının Canlandırıcı Bir Parçasıdır 

Necdet Neydim • Çevirinin Önemi ve Edebiyat Dizgesindeki İşlevi 

Nuran Özyer • Ülkemizde Çeviri Çocuk Edebiyatının Sorunları 

Mustafa Ruhi Şirin • Turgay Kurultay ile Çeviri Çocuk Edebiyatı Üzerine Söyleşi

Mustafa Ruhi Şirin • Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Kanon Gerekli midir? 

Adnan Ay • Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Kanon Üzerine Ön Bilgi Notları 

Hikmet Asutay • Türk Çocuk Edebiyatında “Kanon” ve “Kanonlaşma Süreci” 

Meral Kaya • Çocuk Edebiyatında Kanon 

Turgay Kurultay • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Kanon Ne Kadar ve Nasıl Olabilir? 

Necdet Neydim • Kanon Olmak İçin Edebiyatın Özgür Olması Gerekir 

Vefa Taşdelen • Çocuk Edebiyatında Kanon ve Süreç 

Hilmi Tezgör • Zaten Vardı 

Beyhan Kanter • Mustafa Ruhi Şirin ile Dünden Bugüne Çocuk Edebiyatımız, Klasik ve Kanonik Kitaplar Üzerine Söyleşi

Hans-Heino Ewers • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Kanon / Çev: Oktay Değirmenci

Bettina Kümmerling-Meibauer • Çocuk Edebiyatı, Kanon Oluşumu ve Yazınsal Değerlendirme / Çev: Selahattin Dilidüzgün 

Mike Fleming • Edebî Kanon: Dil Dersi Olarak Öğretimine Dair Görüşler / Çev: Şener Şükrü Yiğitler

Mustafa Kutlu • Kayıp Çocuk  

Necati Güngör • Çocuklukta Okumak, Çocuklara Yazmak 

Mücahit Atakan Yavuz • Çocuk ve Ali 

Görkem Yeltan • Çocuğu Anlıyor mu Bu Toplum? 

Yalvaç Ural • Hiç Doğmamış Kahramanlar 

Fatih Erdoğan • Kitaplar, Dedem ve Küçük Prens 

Zehra Ünüvar • Dijital Dünya ve Okul Öncesi, Çocuk Edebiyatı 

Mehmet Aycı • Köpek Değneği Yedi 

Cafer Keklikçi • Dünyaya Temas Eden Rüya 

Mehmet Güler • Karamsarlığın İçindeki İyimserlik 

Mustafa Özçelik • Masal Nedir Ne Değildir 

Cihan Aktaş • ‘Sabır Taşı Masalı’ Uğultusu 

Süleyman Bulut • “Mühim Bir Şey” 

Ahmet Efe • Çocuk Edebiyatında İdeoloji Üzerine Bazı Düşünceler 

Ahmet Mercan • Bez Bebek Öldüğünde 

Betül Tarıman • Okuma Kültürü ve Aile Katılımı Üzerine

Gökhan Akçiçek • Kuş Uçtu Şiir Kaldı 

Haydar Ergülen • Aritmetik İyi, Kuşlar Geometri 

Nurettin Durman • Cahit Zarifoğlu’nda Çocuk Duyarlığı 

Veysel Çolak • Yarının Büyükleri İçin Şiir 

Mavisel Yener • Çocuk Şiiri Üzerinden Çocuk Edebiyatının Olanaklarını Yeniden Düşünmek 

Kâmil Yeşil • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Şermin ve Halûk’un Defteri 

Mustafa Ruhi Şirin • Dağlarca Şiirinde İki Çocuk Gövdesi

Murat Batmankaya • Edebiyat Bu İşin Neresinde? 

Gülten Dayıoğlu • Çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın Sorunlarıyla Yüzleşmek 

S. İpek Ongun • Gençlik Yazını Hakkında Düşünceler 

Serpil Ural • Çocuk ve Gençlik Edebiyatımız Ne Durumda? 

Necati Mert • Çocukları Caddelere Çıkarmak 

Mustafa Balel • Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Aşırı Korumacılık Üstüne 

Ayhan Sağmak • Medeniyet ve Edebiyat 

Medine Sivri • Gülten Dayıoğlu ile Söyleşi (Kitaplarımda Umuda Çok Önem Veririm)

Vefa Taşdelen • Felsefenin Gülümseyen Yüzü: Çocuklarla Felsefe 

Beyhan Kanter • Etik ve Estetik Bağlamında Çocuk Edebiyatının Sosyolojik Boyutu 

Medine Sivri • Çocuk Edebiyatında Görsel Metin Eleştirisi 

Burcu Öztürk • Türkçe Öğretiminde Çocuk Kitaplarından Yararlanma Örneği: “Mutlukent’in Yöneticisi” 

Arzu Çevik-Merve Müldür • Dil Eğitiminde Çocuk Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma ve Çocuk Kitapları 

Buket Dedeoğlu Orhun • Estetik Kavramı Çerçevesinde Çocuk Edebiyatı 

Meral Kaya • Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı 

Ayfer Gürdal Ünal • Türk Çocuk Edebiyatı Eserlerinden Hareketle Dil, İdeoloji ve Engellilik 

Nezahat Özcan • Bir Vicdan Muhasebecisi: Kemalettin Tuğcu 

Serpil Ural • Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Yaşam Gerçekliği 

Hikmet Asutay • Çocuk ve Gençlik Yazınında Fantastik Kavramı 

Erhan Şen • Otoriter Anlayış Karşıtlığı ve “Gianni Rodari” 

Mustafa Ruhi Şirin • Ergin Çocukların Yazarı: Cahit Zarifoğlu 

Yasin Mahmut Yakar • Türk Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Polisiye 

Ali Gültekin • Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatından İki Örnek Yapıtta : Çocuk-Savaş ve Barış 

Şener Şükrü Yiğitler • Savaş Edebiyatına Yansıyan Bazı Çocuk Görünümleri 

Necdet Neydim • Çeviri ve Telif Eserlerde Genç Kız Edebiyatı 

Ülkü Ayvaz • Çocuklar için Dramatik Edebiyat / Çocuk Tiyatrosu 

Nihal Kuyumcu • Tarihten Günümüze Çocuk ve Çocukluk Algısı Üzerine Birkaç Söz Çocuk Tiyatrosu ve Çocuklarla Tiyatro 

Hasan Erkek • Kibritçi Kız Müzikali’ni Yazma ve Yönetme Serüveni 

Oğuzhan Yılmaz • 100 Temel Eser Listesi ve Bu Listenin Etkileri 

İbrahim Kıbrıs • Günümüz Çocuk Dergileri: 1980 Sonrası Çocuk Dergilerine Genel Bakış

Zeynel Beksaç • Balkanlarda Türk Çocuk Edebiyatı

İnci Enginün • Çocuk ve Kitapları Üzerine 

Yalvaç Ural • Bilime Dayanmayan Bilim Kurgu Romanları 

Fatih Erdoğan • İlle de Kitap! 

Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek • Çocuk ile Edebiyat Arasındaki Bağlantı Yolu: Kütüphane 

Mehmet Atilla • Bilişim Çağının Çocuk Edebiyatında Görev ve Yükümlülüklerin Sorgulanması 

Keriman Güldiken • İyi- Kötü Çocuk Kitabı/Bir İnceleme: Canavarlar Ülkesinin Kralı 

Nazlı Rânâ Gürel • Necati Zekeriya ve Samet Behrengi’nin Eserlerinde Müstakbel Vatandaş Olarak Çocuk 

Fatih Turanalp • Dinî İçeriğin Edebiyatla İmtihanı 

Üzeyir Gündüz • Dünya Çocuk Edebiyatının “Uçarı” Kalemi Gianni Rodari 

Gülçin Durman • Çocuk Edebiyatı mı, Çocukça Edebiyat mı? 

Murat Batmankaya • Bir Politik-Psikolojik Fenomen Olarak ‘Bay Sinirli’ 

Ramazan Teknikel • Abdülkadir Bulut’un Çocuk Şiirleri Kitabı: Kahveci Güzeli 

Selçuk Küpçük • Şiirlerinde Çocukluğunu Gezdiren Şair: Gökhan Akçiçek 

Özlem Gülelma • Çocukların Dilinden: “Sen Islık Çalmayı Bilir misin? ” ve “İki Gözüm Üzümüm“ 

Tülin Tankut • Fantastik Çocuk Romanlarında Seza Kutlar Aksoy’un Eleştirel Yaklaşımına Bir Bakış 

Nevzat Gözaydın • Almanya’da Türk Çocukları için Kitaplar 

Nuran Özyer • Almanya’da Türk Çocukları için Yayımlanan İki Dilli Okuma Kitapları

2015 OCAK

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • 
Sunuş 
Halime TOROS • 
Çay Saati (Öykü)
Handan Acar YILDIZ • 
Cama Akan Makyaj (Öykü) 
Bahtiyar ASLAN • 
Leylak Yangını (Öykü)
Mehmet NARLI • 
HAY/AT (Şiir)
Ahmet İNAM • 
Manzumem (Şiir)
İrfan ÇEVİK • 
Mendil (Şiir)
Hıdır TORAMAN • 
Tehdit Otu (Şiir)
Uğur KÖKDEN • 
Er Kitaplığı
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
İbrahim DEMİRCİ • 
Bir Roman, Birkaç Tuhaflık 
Necip TOSUN • 
Türkçenin Üç Meşalesi
Ali K. METİN • 
Şairin Ahlak İmtihanı
M. S. KAÇALİN • 
Liv ‘aş, yemek’ Üzerine
Hamza ZÜLFİKAR • 
Türkçenin Kâr ve Zarar Haneleri I 
Necati MERT •
 Sütlaç (Öykü)
Âdem TERZİ • 
Küçüğüm (Öykü) 
Bülent ATA • 
Masal Kedisi (Şiir)
Davut GÜNER • 
Issız Parklar (Şiir)
Muhammed YAKUPİ • 
Menfi Netice (Şiir)
Ömer YALÇINOVA • 
Rüzgârın Bestesi (Şiir)
Hayati DEVELİ • 
Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü’ne Dair
Turan KARATAŞ • 
Yüzdeki Leke
Zeynep KORKMAZ • 
“Selefler ve Halefler Sempozyumu” Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 
Mehmet ÖZTUNÇ
 • Necati MERT ile Söyleşi
Ayşe ALTINTAŞ
 • Dil ve Edebiyat Gündemi
Selim KARAN • 
Tiyatro: İstanbul Sahnelerinden

2015 ŞUBAT

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • 
Şubat Notları
Veysel ÇOLAK • 
Bir Aşk Ki Kıstırıldı Ama Ölümsüz (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Gölge Vezni (Şiir)
Ahmet İNAM • 
İstanbul’da Bir Sokak (Şiir)
Şenol KORKUT • 
İnci/Bakış/Gün/Gece
Maksut KOTO • 
İmge Yağmurları (Şiir)
Sevinç ÇOKUM • 
Mardin Sarısı (Öykü)
Handan Acar YILDIZ • 
İğne Deliğinden Geçtim (Öykü)
Merve KOÇAK KURT • 
Günlerden Mavi (Öykü)
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Erdoğan BOZ • 
Dil Şaşırtır Bizi 
Hamza ZÜLFİKAR • 
Türkçe Terimlerde Mıkyas, Metre, Metri, Ölçer, Ölçüm Denkliği 
Hasan AKAY • 
Retorik Sorular/Noktanın Yeri Nerde? (Şiir) 
İbrahim YOLALAN • 
Yürüyüş (Şiir) 
Muhammed YAKUPİ • 
İhtilat (Şiir)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Fısıltılar (Öykü)
Mazlum DİLDAŞ • 
Kim/lik (Öykü)
Mehmet AYDIN • 
Tuhaf Bir Âdem Olarak Asaf Hâlet Çelebi’nin Biyografisi Üzerine Bazı Tuhaf Notlar
Dursun Ali TÖKEL • 
Güvâhî, Akşemsettin, Montaigne, Freud, Dostoyevski ve Nâbî Diyor ki: Çocuğunuzu İşte Böyle Eğitin
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001 
Nevzat GÖZAYDIN • 
Yabancılara Güncel Türkçe Ögretiminde Aksaklıklar
Selçuk KARAKILIÇ • 
Peyami ve Necip Fazıl 
Dürdane ÇINAR • Didem Madak: 
Pulbiber Mahallesi’nde Çocuk Ağızlı Bir Kadın 
Nail TAN • 
Kilit Kürek Altına Almak mı? Kilit Körek Altına Almak mı?
Ayşe ALTINTAŞ • 
Sevinç ÇOKUM ile Söyleşi 
Semih TOPSAKAL •  
Ansızın Hayat 
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Ketum Kahraman


2015 MART

İsmail SERT • Çizgi
Handan Acar YILDIZ • 
Korkuyu Beslerken (Öykü) 
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Buğu (Öykü)
İsmail ISPARTA • 
Bir Avuç Siyah (Öykü)
Cevdet KARAL • 
Titreme (Şiir) 
Ahmet İNAM • 
Lâmelif (Şiir)
Veysel ÇOLAK • 
Sızı (Şiir)
Mehmet SOLAK • 
Bu Yol (Şiir)
Mustafa ÖZÇELİK • 
Yangın (Şiir)
Cengizhan ORAKÇI • 
Sermaye (Şiir)
Muhammed YAKUPİ • 
Son Yaz (Şiir)
Mustafa UÇURUM • 
Özlemek Yorgunluktur (Şiir)
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
H. Neşe KOÇAK • 
Toz İçinde Yolculuk
Abdullah UÇMAN • 
Doğumunun 100. Yılında Mehmet Kaplan’ı Hatırlamak
Cemal el-GIYTÂNΠ– 
Türkçesi: Rahmi ER • Davet (Öykü)
Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • 
Özgün Delikanlı (Öykü)
Dursun Ali TÖKEL • 
Bakî Diyor ki: Bizi Yağmalamayın Yahut “Dişlerinizi İyi Fırçalayın” 
Mehmet AYDIN • 
Özür Niyetine “Tuhaf” İki Not
Sadettin ÖZÇELİK • 
Bamsı Beyrek, Kam Pürenin Oğlu muydu?
Leyla Burcu DÜNDAR • 
Seksen Yıldır Durmayan Tramvay: Fatih-Harbiye
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Murat GÜLSOY ile Söyleşi
Necip TOSUN • 
Haldun Taner Öykücülüğü ve Yalıda Sabah
Şaban SAĞLIK • 
Bir Hikâye ve Bir Oyundan Hareketle: Haldun Taner Anlatısının Yerel Kodları
Necati MERT • 
Haldun Taner, Tiyatro, Vefa
İbrahim DEMİRCİ • 
Haldun Taner Yollara Düşünce
Hatice BİLDİRİCİ • 
Kaderin İronisi: Geçmiş Zaman Olur ki
Beyhan KANTER • 
Haldun Taner’in Hikâyelerinde Sosyal Tenkit 
Ertan ÖRGEN • 
Konçinadan Temsil Sosyal Adalet 
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
Semih TOPSAKAL • 
Tirende Bir Keman
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Yazının Sınır Boylarında Dolaşmak
Önder SAATÇİ • 
Futbol Deyimleri Sözlüğü’nün Eleştirisine Cevaplar
Selim KARAN • 
Tiyatro: İstanbul Sahnelerinden

2015 NİSAN

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • 
Nisan Notları
Ömer AKSAY 
•Tarihi İnkâr Eden Kadınlar (Şiir)
Maksut KOTO 
• Filistin, Allah ve Çocuk (Şiir)
Ümit Zeynep KAYABAŞ 
• -Yabancının İşareti (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Çıtak (Şiir)
 Selim ERDOĞAN • 
d (Şiir)
Halime TOROS • 
Yeryüzünün Vârisi (Öykü)
Handan Acar YILDIZ • 
Kül Aşkı (Öykü)
Ali K. METİN • 
Sığ Sularda Okuma Yazma Keyfi
 Ertan ENGİN • 
Sezai Karakoç’a Göre Batı ve Batı Karşısında Doğulunun Masalı
 Âlim KAHRAMAN • 
Karşılaştırmalı Okumalar: Samipaşazâde ile Reşat Nuri Arasında Halit Ziya Hikyesi
 Hamza ZÜLFİKAR • 
Yazımında Birleşemediğimiz Birkaç Kısaltma ve Terim
İsmail KARAKURT • 
Bir Şey Var Sende (Şiir)
Ahmet İNAM • 
Düğünlerde (Şiir)
Nihat Hayri AZAMAT • 
Küçük Prens (Şiir)
Yasin KOÇ • 
Bembeyeaz Kırmızı (Şiir)
Serdar ÇAKICIOĞLU • 
Özgür (Şiir)
Hasan ÖZLEN • 
Kriminal İnceleme (Şiir)
 Akif Hasan KAYA • 
Göl (Öykü)
 H.Neşe KOÇAK • 
Theo’ya Mektuplar

Dursun Ali TÖKEL
 • Mevlana, Ali, Dostoyevski, France, Firdevsi, Zerdüşt Diyor ki: Şeytan İşte Böyle Kandırır
Nevzat GÖZAYDIN • 
Nezihe Meriç’ten Türkçe Sözlük İçin Katkılar
Nurettin ALBAYRAK • 
Gönül Çalab’ın Tahtı Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü’ne Saldurı
Osman ÖZBAHÇE
 • Mustafa Aydoğan ile Yazma Serüveni ve Şiirleri Üzerine 
Beyhan KANTER • 
Ateş Islağı’nda Yaşama Akan Şiirler
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Türkiye Edebiyat Dergileri Atlası Üzerine
Uğur MANTU • 
Kamu Baş Rüyacısı
Selçuk KARAKILIÇ • 
Halit Fahri Ozonsoy’un Edebi Hatıraları Edebiyatçılar Çevremde
Türk Dili • 
Dil ve Edebiyat Gündemi

2015 MAYIS

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • 
Mayıs Notları
Ömer AKSAY •
 Kefenle Sarık (Şiir)
Yasin KOÇ • 
Çırak Destanı (Şiir)
İrfan ÇEVİK • 
Uğrak (Şiir)
Maksut KOTO • 
Ölüme Konuşan Şiir (Şiir)
Hasan ÖZLEN • 
Rem (Şiir)
Handan Acar YILDIZ • 
MerhametiNesamesi (Öykü)
Merve KOÇAK KURT • 
Gördüğüydü (Öykü)
Bahtiyar ASLAN • 
Rüya Melekleri (Öykü)
Mustafa UÇURUM • 
Şehre Dokunan Tarih
Yurdagül MEHMEDOĞLU • 
Olmaz mı Ustam?
Abdullah UÇMAN • 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal yahut “Bir Devr-i Kadîm Efendisi”
Hamza ZÜLFİKAR • 
Terimlere Karşılık Bulmada Geniş Zaman Ekinden Yararlanma
Sadettin ÖZÇELİK • 
Dede Korkut’ta İki Hayalet Ad Üzerine: Demür Güci, Kıyan Güci
Şenol KORKUT • 
Zülfikar (Şiir)
Cengizhan ORAKÇI • 
Yaşanmış Saatler (Şiir)
Mehmet SOLAK • 
Cansever Değilim (Şiir)
Nurettin DURMAN • 
Geceden Kalma (Şiir)
Aydın AKDENİZ • 
Capella (Öykü)
Engin ELMAN • 
Masumiyet İstenci (Öykü)
Serkan ÖZDEMİR • 
‘Alaycı Taklit’ ile ‘Yeniden Yazma’ Arasında Bir Teknik: Parodi
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Handan İNCİ ile Kitapları Üzerine Söyleşi
İbrahim DEMİRCİ • 
Rüya, Düş, Hayal
Ahmet İNAM • 
Bilişerek Rüya İle
Dursun Ali TÖKEL • 
Rüyayla Gelen Kitaplar
Mehmet NARLI • 
“Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ya da Deliliğin Rüya Hâli
Berna Uslu KAYA • 
Sanatın Diri Kalmış Ebedî Uykusu: Rüya
Ertan ÖRGEN • 
Kâbustan Fırlayan Siyaset
A. Cüneyt ISSI • 
Bir Şiirinin Penceresinden Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”
Okan KOÇ • 
Edebiyatın Rüyasından Rüyanın Edebiyatına
Hatice BİLDİRİCİ • 
Tanpınar Şiirinde Rüya
Âdem TERZİ • 
Bir Aylak Sanatı: Rüya
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
Mehmet ÖZTUNÇ • Papirüs’ten Başyazılar
Semih TOPSAKAL • 
Diyar-ı Manas
Mehmet KAHRAMAN • 
Doğu’nun Hikâye Kuramı’nı Okuma Nedenleri
Âtıf BEDİR • 
Arta Kalan
Selim KARAN • 
Tiyatro: İstanbul Sahnelerinden

2015 HAZİRAN

İsmail SERT • Çizgi
Mehmet AYCI • 
Arakan (Şiir)
Cengizhan GENÇ • 
Şimdi Şiir Ebediyen Değişir (Şiir)
Veysel ÇOLAK • 
Bir Fotoğraf Dağılıyor (Şiir)
Hicabi KIRLANGIÇ • 
Yaşamak Sarp Geçit (Şiir) 
Ahmet İNAM • 
Anadolu’da Anahtar (Şiir) 
Hasan ÖZLEN • 
Arşiv (Şiir)
Akif Hasan KAYA • 
Gecenin İpi (Öykü)
Recep SEYHAN • 
Böyle Oldu İşte (Öykü)
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Mehmet KAHRAMAN • 
Hayat Anlatınca Güzel
Alparslan AKINCI • 
Edebî Eleştiri ve Eleştirel Hermenötik
Necati MERT • 
Öğrenciliğimin Ankara’sında
Dursun Ali TÖKEL • 
Bizim de Çalar Saatlerimiz Vardı
Hamza ZÜLFİKAR • 
Anlamları Açısından Tamlamalar
Nevzat GÖZAYDIN • 
Türkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar
İsmail AYKANAT • 
Sonramız Yok Üşüyorum (Şiir)
Tayyib ATMACA • 
Gönlünle Toprağa Bastığın Zaman (Şiir)
Durmuş BEYAZIT • 
Mutlak Değer (Şiir)
Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • 
Kız Kardeş (Öykü)
Semih TOPSAKAL • 
İhtiyar (Öykü)
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Kemalettin Tuğcu İçin Vefa Ödevi
Kemal KAHRAMAN • 
Kazan’da Üç Mevsim Gezi Notları
Nail TAN • 
Bir Atasözü Derlemesi Daha: “Ya Üçle Ya Boşla.”
 
Dinçer EŞİTGİN • 
Hayriye ÜNAL ile Eleştiri Üzerine Söyleşi
Beyhan KANTER • 
Dil’e Gelen Kelimeler ve Yaza/Bilmek
Erdoğan MURA • 
Bahara Merhaba: Leylâk Kalkışması
Selçuk KARAKILIÇ • 
Cennetin Son Saatleri
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Henry James’in Kaleminden Üç Büyük Usta
Ömer DOĞRU • 
Tiyatro: Nokta Atışların Ortak Noktası: Umut

2015 TEMMUZ

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • 
Temmuz Sancısı
Veysel ÇOLAK • 
Sevinci Solgun (Şiir)
Mehmet NARLI • 
ÖinZcinÜmeR (Şiir)
Ahmet İNAM • 
Cankurtaran Şoförü (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Yağmurlu Perçem (Şiir)
İrfan ÇEVİK • 
Maalesef (Şiir) 
Şakir KURTULMUŞ • 
Aynalarda (Şiir)
Gökhan AKÇİÇEK • 
Geride Kalan (Şiir)
Handan Acar YILDIZ • 
Jeton (Öykü)
İsmail ISPARTA • 
Oyunlar (Öykü)
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
Taner ÖZMEN • 
Kemal Özer’in Çıkışı
Dinçer EŞİTGİN • 
Yolcunun On Bir Adımlık Heybesine Azık Olsun İçin İliştirilen (Şiir)
Mustafa ÖZÇELİK • 
Derin (Şiir)
İsmail AYKANAT • 
Dağları Yoran Devrim Gibi (Şiir)
Muhammed YAKUPİ • 
Kısa Süreli Uzun Bekleyişler (Şiir)
İbrahim YOLALAN • 
Suskunluk Boyası (Şiir)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Sevmek Zamanı Eylüldür (Öykü)
Âdem TEKDEN •
 Bay Duayen (Öykü)
Dursun Ali TÖKEL • 
Fuzûlî Soruyor: “Mal Deyince Ne Anlıyorsunuz?”
Osman Fikri SERTKAYA • 
Adana Kelimesinin Etimolojisi Üzerine
Hamza ZÜLFİKAR • 
Tayın
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Kemalettin Tuğcu İçin Vefa Ödevi Günlük -II-
Kemal KAHRAMAN • 
Kazan’da Üç Mevsim Gezi Notları -II-
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Murat YALÇIN ile Kitapları Üzerine
Ercan KÖKSAL • 
Ahmed Güner Sayar ile Abbas Sayar Üzerine
Berna Uslu KAYA •
 Refik Halid Karay: Memleketinden Kendine Kendinden Ruhuna Bir Gurbet Hikâyesi
Mehmet NARLI • 
Deli: Cumhuriyet Modernleşmesinin Övgüsü mü Yergisi mi?
Ali SALİ • 
“Medeniyet Şifresinin Miftahı” ya da “Dil Dilencisi Olmak”
Fatma SÖNMEZ • 
Bugünün Saraylısı’dan Alıntı Şiirler
Müge GÖNCÜ • 
Refik Halid Karay’ın İronist Tavrı
Zeynep ZENGİN • 
Refik Halid Karay’ın Hikâyeciliği
Nevzat GÖZAYDIN • 
Refik Halid Karay’ın Eserlerinde Tasvir
Okan KOÇ • 
İçkale
Semih TOPSAKAL • 
Yarasını Saklayan Şehirler
Mücahit GÜNDOĞDU • 
“Kitabın Kimliği”ne Dair Bir Sorgulama
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Proust’un Gözünden Edebiyat ve Sanat

 2015 AĞUSTOS

İsmail SERT • Çizgi
Ali KARAÇALI • 
Ağustos Işığı
Veysel ÇOLAK • 
Anılar Kadarsın (Şiir)
Ali SALİ • 
Ellerinde Eski Bahçelerin Şarkıları (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Kısa Mesaj Gazeli (Şiir)
İrfan ÇEVİK • 
Tahra (Şiir)
Nihat Hayri AZAMAT • 
Hayal Atı (Şiir)
Nurettin DURMAN • 
Hep Bir Şey Kalmalı (Şiir)
Handan Acar YILDIZ • 
Çiy (Öykü)
Mustafa Ökkeş EVREN • 
Kıssa Öyküler (Öykü)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Ellerinde Fesleğen Kokusu (Öykü)
Ercan KÖKSAL • 
Herkesin Hikâyesi (Öykü)
Hâle SERT • 
Çocukça Bir Direniş (Öykü)
Âlim KAHRAMAN • 
Reşat Nuri’nin Bir Kadın Düşmanı Romanı
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Esra KARLIDAĞ • 
Doktor Ramiz’den Reçeteli Rüyalar
Dursun Ali TÖKEL • 
Divan Şairi Cevaplıyor: İdeal Uyku Nasıl ve Kaç Saat Olmalı?
İbrahim DEMİRCİ • 
Hicabi Kırlangıç’ın Şiirleri Çevresinde Birkaç Söz
Tuncer GÜLENSOY • 
Dede Korkut’ta “Hayalet Adlar” Var mı?
Berna Uslu KAYA • 
Aynaya Vuran Ölüm
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Kemalettin Tuğcu İçin Vefa Ödevi Günlük -III-
Nail TAN • 
Azerbaycan Atasözlerinin Bir Araya Getirilmesi Üzerine
Şakir KURTULMUŞ • 
Kar Güneşi (Şiir)
Gökhan AKÇİÇEK • 
Derin Kazı (Şiir)
Cengizhan ORAKÇI • 
Uçurum Kuşu (Şiir)
Tunay ÖZER • 
Islak İmza (Şiir)
Kaiser AMİNPOUR – 
Türkçesi:Yasemin AKKUŞ • Son Söz (Şiir)
Çağdaş Dünya Şiiri – 
Türkçesi: Mevlüt CEYLAN • Her Gün Değişmek – Dua –
Myıtkyına Zındanı, 2010 (Şiir)

Mustafa UÇURUM • 
Taş (Öykü)
Fatih Yavuz ÇİÇEK • 
Ağrılardan Ağrı Beğen (Öykü)
Özcan GÜLÇİN • 
Bir Kadın Sesi (Öykü)
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Hicabi KIRLANGIÇ ile Şiirleri Üzerine
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Ezeli Sürgün
Yasin Mahmut YAKAR • 
Çocuğa Adanmış Konuşmalar’ın İkinci Kitabı
Selçuk KARAKILIÇ • 
Çiçek Üstadı: Cevat Rüştü
Maksut KOTO • 
Bitkiler Âlemi ve Şiir

2015 EYLÜL

İsmail SERT • Çizgi

Ali KARAÇALI • Eylül’le Gelen

Ömer AKSAY • Gerçek Haritada Bulutlar (Şiir)

Hicabi KIRLANGIÇ • Dokuz Yaz Daha Eklendi Kırk Yaza (Şiir)

Ahmet İNAM • Şiir Gören Dev (Şiir)

Erdal ÇAKIR • Fatma Begüm’ün Cennet Albümünden (Şiir)

Mehmet AYCI • Babamız Bıyıklıdır (Şiir)

Halime TOROS • Haydar Haydar Haydar! (Öykü)

Handan Acar YILDIZ • Zabıta (Öykü)

Âlim KAHRAMAN • Kıssadan Hikâyeye; Bostan’dan Decameron’a

A. Cüneyt ISSI • Şehirde İki Çocuk: Sermet Bey ve Capon

Dursun Ali TÖKEL • Divan Şairi Soruyor: Bizim Elmalara Ne Oldu?

Betül BURNAZ • Resim

İsmail KARAKURT • Çiçekli Yazma – Parmakların (Şiir)

Aslıhan TÜYLÜOĞLU • Kullanılmış Şiir (Şiir)

Gökhan AKÇİÇEK • Türkçenin Kesip Attığı Tırnak (Şiir)

Maksut KOTO • Sen Ben Görüşmesi (Şiir) 

İsmail ISPARTA• Gerçeğin Peşinde (Öykü)

Merve KOÇAK KURT • Göz Göz Olmuş Yaralarımız (Öykü)

Ömer YALÇINOVA • Mehmet Aycı’ya Dikkat Edin!

Mustafa Ruhi ŞİRİN • Kemalettin Tuğcu İçin Vefa Ödevi Günlük -IV-

Osman Fikri SERTKAYA• Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Demür Güci ve Kıyan Güci veya Demür Egüci ve Kıyan Egüci İsimleri Üzerine

Yasin KOÇ • Roman (Şiir)

Şevket ÖNDER • Büyümeyen Çocuk (Şiir) 

Durmuş BEYAZIT • Mukayese-Menevşe (Şiir)

Ercan KÖKSAL •  Boş Kutu (Öykü)

Behiç ATA •  Kırk Yıl Sonra (Öykü)

Mehmet ÖZTUNÇ • Orhan OKAY ile Kitapları Üzerine

Aziz MERHAN • Sebca-yi Seyyār

Ahmed SEZİKLİ • Güzel’den Yana Bir Aydın

Mehmet ÖZTUNÇ • Şiirlerle Dolu Bir Yürek

İsmail KARAKURT • Asâ Kimin Elinde?

2015 EKİM

Betül BURNAZ • Resim
Ali KARAÇALI • 
Ekim Notları
Hayriye ÜNAL • 
Avcıya (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Bir Serinlik Denemesi (Şiir) – Soğuk Bekleme (Şiir)
Veysel ÇOLAK • 
Boşluk (Şiir)
Ahmet İNAM • 
Yargile (Şiir) 
Aslıhan TÜYLÜOĞLU • 
Kapı (Şiir) 
Hasan AKAY • 
Retorik Sorular Giderayak Yaralar Nasıl Açılır? – Şairler Neyi Arar? (Şiir) 
Suavi Kemal YAZGIÇ • 
Kaldık (Şiir)
Şenol KORKUT •
 Kader (Şiir)
Bahtiyar ASLAN •
 Leyla ve Aynada Küçük Fugue (Öykü)
Merve KOÇAK KURT • 
Palmira’nın Düşüşü… (Öykü)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Niyet Tavşanı (Öykü)
Ömer AKSAY •
 Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Mustafa UÇURUM • 
Tarihin Gölgesinde Dem Vakti
Hamza ZÜLFİKAR • 
Türkçe Karşılıklarda Anlam Tutarsızlıkları
Mehmet Can DOĞAN • 
Uzun Bir Cenaze Töreni 
Mustafa Ökkeş EVREN •
 Dilimin Ucu (Şiir) 
Hasan ÖZLEN • 
Konumuz Yaşam Felsefesi: Bir ve Sıfır (Şiir)
İbrahim YOLALAN •
 İbrahim Baltanı Gönder (Şiir)
Cengizhan ORAKÇI • 
Yalan Çökertmesi (Şiir) 
Ethem ERDOĞAN • 
Kıyı (Şiir) 
Suat ATİK • 
Albatrosun Denize Şarkısı (Şiir)
Müzeyyen ÇELİK • 
Bıçak (Öykü)
Meral Afacan BAYRAK • 
Bir Tatlı Uyku (Öykü) 
H. Neşe KOÇAK • 
Davetsiz Misafir (Öykü) 
Yurdagül MEHMEDOĞLU • 
Kalemden Bir Deli Akıyor… 
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
Ertan ALP • 
“Turgut Uyar’ın Çocuklarıyız…”
Nevzat GÖZAYDIN • 
Türkçe Sözlük Üzerine…
Osman ÖZBAHÇE • 
Cevdet KARAL ile Şiir Üzerine
Müzeyyen ÇELİK • 
Cevapsız Aramalar 
Nevzat GÖZAYDIN • 
Török Népzene-I 
Meriç KURTULUŞ • 
Türk Edebiyatı Araştırmaları İçin Yeni Bir Başvuru Kaynağı: Anlatıbilim 
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Edebiyatı Okuma Kılavuzu
Semih TOPSAKAL• 
Dil ve Edebiyat

2015 KASIM

Ali KARAÇALI • Türk Dili’nden / Dil ve Perde
Mehmet NARLI – Yılmaz DAŞCIOĞLU •
 Dilin Perdesini Aralamak
İsmail SERT • 
Çizgi
Rasim ÖZDENÖREN • 
Dilin Perdesi Dolayımında Gerçeklik ve Yazı
İbrahim DEMİRCİ • 
Dilin Kökleri ve Dalları
Ahmet İNAM • 
Dilin Dillendirdiği
Erdoğan BOZ • 
Bir Gösterge Modeli Olarak Dil
Hilmi UÇAN • 
Dilin “Gösterilen” Yüzü ve Üç Gösterge: Lütuf, Aşk ve Şefkat
Mehmet AYDIN • 
Diller Var Dil İçre
Mehmet AYCI • 
Tatlı Tuzlu
Kadir CANATAN • 
Bilim Dili
Yakup ŞAFAK • 
Tasavvufun Dili
Fatma Berna YILDIRIM • 
Değişen Fikirler, Felsefi Öncüler: Çağdaş Edebiyat Kuramında Felsefe
Mehmet NARLI • 
Edebî Metin ve Delilik Dili
Cafer ŞEN • 
Dilbilim Okulları
Vefa TAŞDELEN • 
Zihin Durumları: Hafıza ve İdrak
Rıza FİLİZOK • 
Anlam Tasnifleri
Kâzım YETİŞ • 
Yeni Türk Edebiyatında Terim/Kavram Problemi
Yavuz DEMİR • 
Kelebeğin Kanadında Metin Kurmak
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Kim Çocuk Edebiyatı Yazarıdır? “Hangi Dil? Pedagojik mi, Estetik mi?”
Yılmaz DAŞCIOĞLU • 
Dilin İçinde Dil, Doğanın İçinde Perde: Şiirde Metafor ve İmge
Hayriye ÜNAL • 
İroni
İskender PALA • 
Mesel-a
Hasan AKAY • 
Şiirde “Bilinmeyen Dil” ve “Hüsnütalil”
Mehmet ARSLAN • 
Argo
Turan KARATAŞ • 
Kinaye ve Tariz
Okan KOÇ • 
Komik Olanın Peşinde: Parodi
Ahmet ISPARTA • 
Anlamı Aykırı Bir Kelimeye Bağlama Becerisi Olarak Bilmece ve İstiare
Mert ÖKSÜZ • 
Telmih ya da Geçmişe Göz Ucuyla Bakma
Muhammet SAFA • 
Sanatsal Abartı: Mübalağa
Ertan ÖRGEN • 
Protest Dil
Dursun Ali TÖKEL • 
Tezkire Yazarı Diyor ki: Mahlasların Anlamı Dilimizin Perdelerindendir
Şükrü KARATEPE • 
Mecelle’nin Yöntemi ve Hukuk Diline Katkısı
Necmettin TURİNAY • 
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz Romanında Klasik Zaman Sembolleri
İbrahim ŞAHİN • 
Sanatın ve Sanatkârın Alegorisi Olarak “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”
Leyla Burcu DÜNDAR • 
Trajediden İroniye: Perdelenemeyen Bir Medeniyet Krizi
Müge GÖNCÜ • 
Esendal’ın İronik Dili
Şahru PİLTEN UFUK • 
Dil Bilimsel Açıdan Benzetme ve Sait Faik Abasıyanık’ın Hikâyelerindeki Görünümleri
Necati MERT • 
Sait Faik ve Dil Oyunları
Âlim KAHRAMAN • Necip Fazıl ve Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Metafor Kullanımı
Aysu ERDEN • 
Dilin Edebî Düzlemlerine Bir Örnek: Füruzan’ın “Sokaklarından Gemilerin Geçtiği Kent” Adlı Öyküsünde Sosyal ve Kültürel Kimlikler, Bilgisellik, Toplumsal Belleğe Katkı, Eleştirel Bakış ve Söz Sanatları Üzerine
Ramazan KORKMAZ • 
Ontolojik Anlamda Güvensizlik Sorunu ve “Çaresiz”
Abdullah UÇMAN • 
Rıza Tevfik’in Nefeslerinde Belli Başlı İmajlar
Okan KOÇ • 
Mehmet Âkif’in Şiir Dili: Safahat’ta Metafor ve Metonim Kullanımları
Sabahattin ÇAĞIN • 
Gelenekten Yararlanma Açısından “Kırkıncı Oda” Şiiri
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Dilin Anlam ve Biçimle İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal Şiiri
Bâki ASİLTÜRK • 
Nâzım Hikmet’te Şiir Dilinin Ögeleri Olarak Mecazlaşma Yolları
Münire Kevser BAŞ • 
“Algı”dan “İmge”ye -Dağlarca Şiirinde İmgeye Giriş-
Emel Aydın ÖZER • 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirinde Sayıların Dili
Berna Uslu KAYA • 
Şiir Dilinin Harflerinde Kaybolan “Görünmez Adam”:
Asaf Halet Çelebi

Bahtiyar ASLAN • 
Sezai Karakoç Şiirinde Telmih
Ömer AKSAY • Dünyaya Karşı Şiirde Vaziyet
Mete ÇAMDERELİ • 
Bir Görsel Siyer Anlatısı Olarak Çizgisel Bir Görsel
Yusuf Turan GÜNAYDIN • 
Bibliyografik Olarak Dilin Perdeleri

2015 ARALIK

Ali KARAÇALI • Türk Dili’nden / Dil ve Perde
Mehmet NARLI – Yılmaz DAŞCIOĞLU •
 Dilin Perdesini Aralamak
İsmail SERT • 
Çizgi
Rasim ÖZDENÖREN • 
Dilin Perdesi Dolayımında Gerçeklik ve Yazı
İbrahim DEMİRCİ • 
Dilin Kökleri ve Dalları
Ahmet İNAM • 
Dilin Dillendirdiği
Erdoğan BOZ • 
Bir Gösterge Modeli Olarak Dil
Hilmi UÇAN • 
Dilin “Gösterilen” Yüzü ve Üç Gösterge: Lütuf, Aşk ve Şefkat
Mehmet AYDIN • 
Diller Var Dil İçre
Mehmet AYCI • 
Tatlı Tuzlu
Kadir CANATAN • 
Bilim Dili
Yakup ŞAFAK • 
Tasavvufun Dili
Fatma Berna YILDIRIM • 
Değişen Fikirler, Felsefi Öncüler: Çağdaş Edebiyat Kuramında Felsefe
Mehmet NARLI • 
Edebî Metin ve Delilik Dili
Cafer ŞEN • 
Dilbilim Okulları
Vefa TAŞDELEN • 
Zihin Durumları: Hafıza ve İdrak
Rıza FİLİZOK • 
Anlam Tasnifleri
Kâzım YETİŞ • 
Yeni Türk Edebiyatında Terim/Kavram Problemi
Yavuz DEMİR • 
Kelebeğin Kanadında Metin Kurmak
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Kim Çocuk Edebiyatı Yazarıdır? “Hangi Dil? Pedagojik mi, Estetik mi?”
Yılmaz DAŞCIOĞLU • 
Dilin İçinde Dil, Doğanın İçinde Perde: Şiirde Metafor ve İmge
Hayriye ÜNAL • 
İroni
İskender PALA • 
Mesel-a
Hasan AKAY • 
Şiirde “Bilinmeyen Dil” ve “Hüsnütalil”
Mehmet ARSLAN • 
Argo
Turan KARATAŞ • 
Kinaye ve Tariz
Okan KOÇ • 
Komik Olanın Peşinde: Parodi
Ahmet ISPARTA • 
Anlamı Aykırı Bir Kelimeye Bağlama Becerisi Olarak Bilmece ve İstiare
Mert ÖKSÜZ • 
Telmih ya da Geçmişe Göz Ucuyla Bakma
Muhammet SAFA • 
Sanatsal Abartı: Mübalağa
Ertan ÖRGEN • 
Protest Dil
Dursun Ali TÖKEL • 
Tezkire Yazarı Diyor ki: Mahlasların Anlamı Dilimizin Perdelerindendir
Şükrü KARATEPE • 
Mecelle’nin Yöntemi ve Hukuk Diline Katkısı
Necmettin TURİNAY • 
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz Romanında Klasik Zaman Sembolleri
İbrahim ŞAHİN • 
Sanatın ve Sanatkârın Alegorisi Olarak “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”
Leyla Burcu DÜNDAR • 
Trajediden İroniye: Perdelenemeyen Bir Medeniyet Krizi
Müge GÖNCÜ • 
Esendal’ın İronik Dili
Şahru PİLTEN UFUK • 
Dil Bilimsel Açıdan Benzetme ve Sait Faik Abasıyanık’ın Hikâyelerindeki Görünümleri
Necati MERT • 
Sait Faik ve Dil Oyunları
Âlim KAHRAMAN • Necip Fazıl ve Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Metafor Kullanımı
Aysu ERDEN • 
Dilin Edebî Düzlemlerine Bir Örnek: Füruzan’ın “Sokaklarından Gemilerin Geçtiği Kent” Adlı Öyküsünde Sosyal ve Kültürel Kimlikler, Bilgisellik, Toplumsal Belleğe Katkı, Eleştirel Bakış ve Söz Sanatları Üzerine
Ramazan KORKMAZ • 
Ontolojik Anlamda Güvensizlik Sorunu ve “Çaresiz”
Abdullah UÇMAN • 
Rıza Tevfik’in Nefeslerinde Belli Başlı İmajlar
Okan KOÇ • 
Mehmet Âkif’in Şiir Dili: Safahat’ta Metafor ve Metonim Kullanımları
Sabahattin ÇAĞIN • 
Gelenekten Yararlanma Açısından “Kırkıncı Oda” Şiiri
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Dilin Anlam ve Biçimle İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal Şiiri
Bâki ASİLTÜRK • 
Nâzım Hikmet’te Şiir Dilinin Ögeleri Olarak Mecazlaşma Yolları
Münire Kevser BAŞ • 
“Algı”dan “İmge”ye -Dağlarca Şiirinde İmgeye Giriş-
Emel Aydın ÖZER • 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirinde Sayıların Dili
Berna Uslu KAYA • 
Şiir Dilinin Harflerinde Kaybolan “Görünmez Adam”:
Asaf Halet Çelebi

Bahtiyar ASLAN • 
Sezai Karakoç Şiirinde Telmih
Ömer AKSAY • Dünyaya Karşı Şiirde Vaziyet
Mete ÇAMDERELİ • 
Bir Görsel Siyer Anlatısı Olarak Çizgisel Bir Görsel
Yusuf Turan GÜNAYDIN • 
Bibliyografik Olarak Dilin Perdeleri

2016 OCAK

Betül BURNAZ • Resim 
Ali KARAÇALI • 
Ocak Notları
İhsan DENİZ • 
Çok Şey Olmuş Bana (Şiir)
Cevdet KARAL • 
Kalanlara – Ev Sahibi (Şiir) 
Veysel ÇOLAK • 
Karahüzün (Şiir) 
İrfan ÇEVİK • 
Uykusu Gelmiş Yalnızlığın (Şiir) 
Mehmet AYCI • 
Alt Çizgi (Şiir) 
Selim ERDOĞAN • 
Kıyı (Şiir) 
Mevlâna İDRİS • 
Sessizlik Torbası (Masal) 
Handan ACAR YILDIZ • 
Perde (Öykü) 
Merve KOÇAK KURT • 
Bu Bizdeki Derinlik Sarhoşluğu (Öykü) 
Mehmet NARLI • 
Balkan Acısı 
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar) 
Hamza ZÜLFİKAR • 
Türkçeleştirme Çalışmalarında Gözden Kaçanlar 
Dursun Ali TÖKEL • 
Necâtî Diyor ki: Benlik Şarap, Zikir Karanfildir
Ali SALİ • 
Nefesinin İlmihâlini Getirir Gözlerin (Şiir) 
Mahmud DERVİŞ • 
Çağdaş Filistin Şiiri (Çev: Mehmet Hakkı Suçin):
Köylüyüz Ayıptır Söylemesi (Şiir)

Zelkif YILDIRIM • 
Bana Neler (Şiir)
Şevket ÖNDER • 
Postacı Palyaço (Şiir)
Orhan TEPEBAŞ • 
Dervişin Bahçe Düşü (Şiir)
Ercan KÖKSAL • 
Şevket’in Anası (Öykü)
Müzeyyen ÇELİK • 
Kapının Adamları (Öykü)
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Gülten Akın ve Şiiri
Nevzat GÖZAYDIN • 
Söz Varlığı Kıyımı Yahut Türkçe Sözlük İçin Katkılar
Aslıhan TÜYLÜOĞLU • 
Veysel ÇOLAK ile Şiir Üzerine
Handan Acar YILDIZ • 
Necip Tosun’un Son Eseri: Günümüz Öyküsü
Sevde GÜREL • 
Garip Hikâyeler Kitabı 
Hatice EBRAR AKBULUT • 
Öykünün Muhkem Kanadı
Ali SALİ • 
“Dalgınlıklar Ülkesi” Bir Şairin Hayatının Tercümesi
Selçuk KARAKILIÇ • 
Saatler, Ruhlar ve Kediler
Uğur MANTU • 
Hesap Günü

Semih TOPSAKAL • Dil ve Edebiyat 

2016 ŞUBAT

Betül BURNAZ • Resim
Hayriye ÜNAL • 
Kasıt (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Gelgin (Şiir)
Veysel ÇOLAK • 
Gergin (Şiir)
Şenol KORKUT • 
Şenlik – Uyku (Şiir)
Elçin Sevgi SUÇİN • 
Albatros (Şiir)
Suavi Kemal YAZGIÇ • 
Dünya (Şiir)
Zelkif YILDIRIM • 
Kesekler Üzerinde (Şiir) 
İsmail AYKANAT • 
Aşkım Dağlarda Yaşar (Şiir)
Yavuz DEMİR • 
Savaş Çıkar mı? (Öykü)
Akif Hasan KAYA • 
Seviyordum Abi (Öykü)
Kâmil YEŞİL • 
Tereke (Öykü)
Âlim KAHRAMAN • 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “İlk Şiiri” Hakkında
Hamza ZÜLFİKAR • 
Hematom ve Kökteşleri
Osman Fikri SERTKAYA • 
“Arın”ca ve “Ataç”ca Gazeller
İbrahim DEMİRCİ • 
Osmanlı’dan Günümüze Bir Aile
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
Turan KARATAŞ • 
Unutamadığım Kelimeler
Şakir KURTULMUŞ • 
Yaralı Kuş (Şiir)
Cengizhan ORAKÇI • 
İmtihan Kâğıdı (Şiir)
Yasin KOÇ • 
Sevgilim Unutturma da Ağustos’ta Ağlamaya Gidelim (Şiir)
Hasan BOZDAŞ • 
Duvar Paltosu (Şiir)
Muhammed YAKUPİ • 
Sen Yoruyorsun Beni Artık (Şiir)
Ahmet Bahadır SARIKAYA • 
Temmuz (Şiir)
Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • 
Misafir (Öykü)
Meral Afacan BAYRAK • 
Eksik Şarkılar (Öykü)
Nuhan NEBİ ÇAM • 
İstanbul Islanırdı (Öykü)
Âdem TERZİ • 
Kömürün Dili -1- 
Nail TAN • 
Atasözü Araştırmalarına Katkılar: Dört Atasözü Üzerine
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Turan KARATAŞ ile Edebiyat Üzerine
Tanju KİLDİŞ • 
Uzun ve Lacivert Günler: İyi Öyküler
Mehmet ÖZTUNÇ • 
Lazarillo’nun İspanyası
Selçuk KARAKILIÇ • 
Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı Yazıları
Nevzat GÖZAYDIN • 
Turkic Language in Iran
Ali SALİ • 
“Hüzün Sanatını Unutup Paslananlar”
Hatice EBRAR AKBULUT • 
Eleştirel Söyleşiler Üzerine
Talha AVLUKYARI • 
Asmalımescit’te Cinayet
M. Yücel ÖZTÜRK • 
Düş Vadilerinde Leyla Üzerine Notlar
Semih TOPSAKAL • 
Dil ve Edebiyat 

2016 MART

Betül BURNAZ • Resim
Ali KARAÇALI• 
Mart Notları
Cahit KOYTAK • 
Halep Halep (Şiir)
Arif AY • 
Seni Özlemek (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Ayva (Şiir)
Ahmet İNAM • 
Yaşanan Bizi (Şiir)
Veysel ÇOLAK • 
Koyu Acı (Şiir)
İrfan ÇEVIK • 
Üzüm Suyu (Şiir)
Mustafa UÇURUM • 
Tam Burası (Şiir)
Murat SOYAK • 
Mülteci (Şiir)
Âlim KAHRAMAN • 
Macera (Öykü)
Merve KOÇAK KURT • 
Gözlerin Yeşil Bir Su Yılanı (Öykü)
Doğukan İŞLER • 
Hayrola (Öykü)
Yavuz DEMİR • 
Anlatının Suları (Öykü)
Dursun Ali TÖKEL • 
Zâtî’den Tanpınar’a: Şiirimiz Abıhayatımızdır
Hamza ZÜLFİKAR • 
Yok Hükmünde
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Maksut KOTO • 
Sonbahar ve Hüzün
İbrahim Veli SÖZER • 
Parodik Bir Metin: Kemal Tahir’in “Bir Kodoşluk Hikâyesi”
Hasan ÖZLEN • 
Yol Boyunca Ses (Şiir)
Hasan AKAY • 
Retorik Sorular, Kaç Anlam Kanatlanır Bu Gibi Sorulardan? (Şiir)
Gökhan AKÇİÇEK • 
Rüzgâr Kesiği (Şiir)
İsmail DELİHASAN • 
Eskir mi (Şiir)
Elçin Sevgi SUÇİN • 
Sözcük Aynaları (Şiir)
Orhan TEPEBAŞ • 
Gülizâr (Şiir)
Hasan ILDIZ • 
Ayın Tutulduğu Akşam (Şiir)
Fikri ÖZÇELİKÇİ • 
Neva Kâr (Öykü)
Nevzat GÖZAYDIN • 
İkilemelerle Zenginleşen Türkçe
Âdem TERZİ • 
Kömürün Dili -2-
Dinçer EŞİTGİN • 
Halime TOROS ile Öyküleri ve Romanı Üzerine
Selçuk KARAKILIÇ • 
Bir Roman Kahramanı Orhan Veli
İsa KOCAKAPLAN • 
Muhan Bali Yankısı
Nevzat GÖZAYDIN • 
Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart
Semih DİRİ • 
Romanda Bilgi İktidar İdeoloji
Sevde GÜREL • 
Batı’da Doğu’yu, Doğu’da Batı’yı Bulmak

2016 NİSAN

Ali KARAÇALI• Nisan Ağırlaması
Mehmet NARLI • 
İltica (Şiir)
Mehmet Can DOĞAN • 
Encam (Şiir)
Mehmet AYCI • 
Tapır (Şiir)
İsmail KARAKURT • 
Posta Kutusu (Şiir)
Merve KOÇAK KURT • 
Bahar, Ey Bahar (Öykü)
Mehmet KAHRAMAN • 
Her Şey Güzel Olacak (Öykü)
Meral Afacan BAYRAK • 
Düşlerin İzinden (Öykü)
Durali YILMAZ • 
Şimşek ve Kelime
Semih TOPSAKAL  • 
Behçet Necatigil
İbrahim DEMİRCİ • 
Necatigil’in Hâlleri (Şiir)
Arif AY • 
Şiirimizin Efil Esen Rüzgârı
Mehmet AYDIN • 
Hangi Necatigil?
Ahmet İNAM • 
Bahçesinde Necatigil’in Bir Seyran
Yılmaz DAŞCIOĞLU • 
Behçet Necatigil’in “Nilüfer”i Üzerinden Şiirde Hikâye Nerde
Biter İmge Nerde Başlar

Hasan AKAY • 
“Çokgen Şiir” Algısı ve “Hassas Terazi”!
Bâki ASİLTÜRK • 
Necatigil Şiirinde Ağır ve Uçucu Duygular
Osman ÖZBAHÇE • 
Ailemizin Şairi
İrfan ÇEVİK • 
Ölünce Bitmeyen Utangaçlık
Mehmet Can DOĞAN • 
Behçet Necatigil’in Çocukluk Hevesi: Varlığın Nefesi
Dursun Ali TÖKEL • 
Necatigil’in Divan Şiiri: Babaocağı
Mehmet NARLI • 
Necatigil’in Şehri
Mehmet AYCI • 
Şair Aile Fotoğrafında
Ülkü AYVAZ • 
Behçet Necatigil ve Radyo Oyunları
Ahmet Cüneyt ISSI • 
Topluma Arada’n Bakmak Behçet Necatigil’in Şiirinde Toplum
Aslıhan TÜYLÜOĞLU • 
Behçet Necatigil’de Doğanın Dönüşümü
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001 Behçet Necatigil Günlükleri
Cafer ÖZGÜL • 
Evler
Nevzat GÖZAYDIN • 
Behçet Necatigil’in Çeviri Dili
Ertan ÖRGEN • 
Şiir Üzerine Dizelerinde Necatigil

Ali SALİ • 
Solgun Bir Gül Olur Mu Dokununca?

Erdem DÖNMEZ • 
Handan ACAR YILDIZ ile Öyküleri Üzerine
Sevde GÜREL • 
Modern Türk Hikâyesi
Orhan TEPEBAŞ • 
Yâr Sesine Aşina Bir Kitap Göç Defteri
Nail TAN • 
Yitirdiklerimiz: Ahmet Oktay Börtecene-Prof. Dr. Fatma Bedia Akarsu

2016 MAYIS

Ali KARAÇALI • Başlangıçla Bitiş Arasında
Cahit KOYTAK • 
Tuz, Kekik ve Poetica (Şiir)
Veysel ÇOLAK • 
Yalın – Yenilgi (Şiir)
Nihat Hayri AZAMAT • 
Hayat (Şiir) 
Aslıhan TÜYLÜOĞLU • 
Kaskatı Bir Kasımla (Şiir)
Ahmet İNAM • 
An Kapısından Girer Sonsuz (Şiir)
Mustafa UÇURUM • 
Hırka (Şiir)
Suavi Kemal YAZGIÇ • 
Uzaklar (Şiir)
İbrahim YOLALAN • 
Kasım Ağır Bir Şarkı (Şiir)
Bahtiyar ASLAN • 
Kar ve Düğüm (Öykü)
Recep SEYHAN • 
Cümle (Öykü)
Veysel ÇOLAK • 
Şiirde Dil Yanlışı Olur mu?
Ömer AKSAY • 
Şiir Gündelikleri (Şiire Dâhil Notlar)
Abdullah UÇMAN • 
Tanpınar’ın Yeni Ders Notları 
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Çocuk Edebiyatımız Nasıl Okunmalı? 
Cengizhan ORAKÇI • 
Lütfen Bekleyin (Şiir)
Dinçer ATEŞ • 
Neretva (Şiir)
Elçin Sevgi SUÇİN • 
Sabahın Bilgisi (Şiir)
İsmail DELİHASAN • 
İnsan İnsana (Şiir)
Şevket ÖNDER • 
Ahşap Karanlık (Şiir)
Ahmet Bahadır SARIKAYA • 
Veryansın (Şiir)
Gülsen KIRAÇ • 
Çelenge Hazır Güller (Şiir)
Necip YILDIZ • 
Rüya-Çıkrık (Şiir)
Meral Afacan BAYRAK • 
Eksik Şarkılar (Öykü)
Tanju KİLDİŞ •
 Bir Meryem Öyküsü (Öykü)
Mehmet KAHRAMAN • 
Okumak Deyince
İsmail KARAKURT • 
Günlerin Köpüğü 1001
Ertuğrul AYDIN • 
Cahit Zarifoğlu’nun Kıbrıs Gün(lük)leri
Hasibe ÇERKO • 
İyi Çerçevesiz, Tutulamıyor/Sen de Rivayet Etsen 
Yurdagul MEHMEDOĞLU • 
Issızın Nutku ya da Leylâ
Âdem TERZİ • 
Kömürün Dili: “Kömür Üretiminin Zonguldak Ağızlarına Etkisi”
Beyhan KANTER • 
Felsefe Kültürünün İmkânı Üzerine Bir Kitap: Felsefe Kültürü
Uğur MORKAYA • 
Seçme Mektuplar “Odun Ateşiyim Ben”
Hatice Ebrar AKBULUT • 
Kara Öyküler
Nail TAN • 
Yitirdiklerimiz: Atâ Terzibaşı-Dr. Sermet Sami Uysal-Mehmet Aydın

2016 HAZİRAN

Ali SALİ • Fatma Begüm’ün Saba Defteri’nden (Şiir)
Durmuş BEYAZIT • 
Sabır Çiçeği (Şiir)
Cengizhan ORAKÇI • 
Fotoğrafta Görülmeyen (Şiir)
Zaliha İnci KARABACAK •
 Zamanda Yolculuk
Selami GÜDER • 
Seher (Öykü)
Hacı Ali AYGÜN • 
“Rüzgar (Şiir)”
Ömer ZÜLFE •
Bir Denizdir Bu Aşk Sahili Yok
Mustafa Ruhi ŞİRİN • 
Çocuk Modernleşmesi ve Çocuk Edebiyatı
Nevzat GÖZAYDIN •
 Yazarlarımızdan Türkçe Sözlük İçin Katkılar
Tacettin ŞİMŞEK •
 Şiir/Siz – Ağlayan Rubai – Üçler Yediler Kırklarla (Şiir)
Gülsen KIRAÇ • 
Bir İç Çekimlik Ara (Şiir)
İsmail KARAKURT • 
Bu Dünyada (Şiir)
Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU •
 17 Haziran (Öykü)
Adil AKKOYUNLU •
 Şehidin Yetimi (Öykü)
Hatice ŞİRİN •
Peygamberdevesi Eşrefü’l-Mahlukat mı Esfelü’s-Safilin mi?
Hüseyin AYAN • 
Türk Dünyasında Coğrafi İsimlerin Göçü: Kubane – Kobani
Muhammed YAKUPİ • 
Haziran (Şiir)
Yasin MORTAŞ •
 İliksiz Libas (Şiir)
Ethem ERDOĞAN
 • İşaret (Şiir)
Oljobay ŞAKİR – Çeviren: Nazgül KADYROVA • 
Eski Değirmenin Yeri (Öykü)
Aziz MERHAN • 
Yunus Emre’nin Latin Harfli İki İlahisi
Nail TAN • 
Deyim Araştırmalarına Katkılar: Dört Deyim Üzerine
Ümit BADEMKIRAN • 
Düşüncelerimizin Topoğrafyasında Üç Kuşku (Şiir)
Önder KURT •
 Bir İlkyaz Sonu
İsmail AYKANAT •
 Kuşlara Yem Ver (Şiir)
Hamza ZÜLFİKAR • 
Türkçe Coğrafya Terimleri ve Reşat İzbırak
Mücahit GÜNDOĞDU •
 Aşk Yolculuğuna Giriş
Mehmet KURTOĞLU • 
Bir Şehre Güzelleme (Bozoknağme)
Nail TAN • 
Yitirdiklerimiz: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün-Prof. Dr. Erman Artun

2016 TEMMUZ

Yaşar YILMAZ • Hançerem Hançerlenir (Şiir)
Âdem TERZİ • 
Mucit İnsanlar Fotoğrafhanesi yahut Emrullah Âli’nin “Selfie” Makinesi
Elçin Sevgi SUÇİN • 
Mendil (Öykü)
Şakir KURTULMUŞ • 
Rüya (Şiir)
Bensu AVCI • 
Varlık
Nurettin DURMAN • 
Sabırsızdır Akşamlar (Şiir)
Mustafa SOYUER • 
Mutlu Yıllar
Mustafa UÇURUM • 
Taşeron (Öykü)
Kâmil YEŞİL • 
3-1 (Öykü)
Beyzanur BEKMEZ • 
Eşref-i Ziya İçin
Can ACER • 
Kırk Yokuşun Ardındaki (Şiir)
Süleyman AYDEMİR •
 Yolculuk (Şiir)
Mehmet KAHRAMAN •
 Türk Romanının Derin Kökleri
Maksut KOTO • 
Veda Sabahı (Şiir)
Mehmet Muharrem AKÇA • 
Terzi ve Atlas Kumaş (Öykü)
Suavi Kemal YAZGIÇ • 
Kayboluş (Şiir)
Cengiz YAKINCI – Nesrin SİS • 
Hastalık ve Hastalık Belirtilerine Dair Adlandırmalar
Hasan ILDIZ • 
Bir Ahıska Sürgünü
Şadi KOCABAŞ • 
Bir Şapka Hikâyesi (Öykü)
Ahmet İNAM • 
Yundum Türkçeyle (Şiir)
Mustafa Ökkeş EVREN • 
Adana’nın Kültür ve Edebiyat Mekânı: Ulu Cami Şadırvanı
Selçuk ÇIKLA •
 La Fontaine’in Masallar’ında Türk İzleri
Ülkü AYVAZ • 
Kırkikindiler (Radyo Oyunu)
Reşide GÜRSES • 
Türkler ve Doğa
Nesrin Bayraktar ERTEN • 
Kuşlar, Böcekler, Çiçekler

2016 AĞUSTOS

Nurettin DURMAN • Baş Başa Kaldım Kendimle (Şiir)

Durmuş BEYAZIT • İsimsizler Başlığı (Şiir)

Mustafa Ruhi ŞİRİN • Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Yazarlığı

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Zıvana (Öykü)

Mustafa Ökkeş EVREN • Öğüt Beni Değirmeninde (Şiir)

İsmail AYKANAT • Ömrüm Benim Bir Alevdir (Şiir)

 Nevzat GÖZAYDIN • Türkü Dünyamızdan Esintiler

Recep SEYHAN • Taş (Öykü)

Maksut KOTO • Size Mazlumu Sevdireceğim (Şiir)

Davut GÜNER • Eski Şehir (Şiir)

Hamza ZÜLFİKAR • Bilim Adamı Neden Batı Kökenli Terimleri Seçer?

Sefa TOPRAK • Zerrecik (Masal)

H. Neşe KOÇAK • Mavi Elbisenin Sevinci (Öykü)

Mehmet BAŞ • Renkli Yağmurlar Altında (Şiir)

R. Işıl YAVUZ • Leyla’yı Getiren Leyleğin Şiiri

Mehmet ÖZMEN • Türkçe Sözlük’teki Dikkatten Kaçan Bazı Tanımlar Üzerine

Nail TAN • Sözlüklere Girmesi Gereken Beş Deyim Üzerine

Nilay ERİK • Oyunbozan (Öykü)

Nilay ERİK • Oyunbozan (Şiir)

Gizem Ece GÖNÜL • Yalınız (Şiir)

Tunay ÖZER • Atmosfer (Şiir)

Gökhan REYHANOĞULLARI • Bir Eleştiri Denemesi Şerif Aktaş’ın Şiir Tahlili (Teori-Uygulama)

Semih DİRİ • S’ona Doğru (Öykü)

Fatih DAĞDELEN • Üzüm Mevsimi (Öykü)

Serdar ÇAKICIOĞLU • Kıyamet (Şiir)

Müzeyyen ÇELİK • Tahayyülat

Hatice Ebrar AKBULUT • Işıklar Hep Açık Kalsın 

2016 EYLÜL

Ahmet İNAM • Güzde (Şiir)

Nevzat GÖZAYDIN • Türkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar

Mustafa UÇURUM • Mayko (Öykü)

Nihat Hayri AZAMAT • Yunus (Şiir)

Hamza ZÜLFİKAR • Türkçede -al (-el), -sal (-sel) Ekli Kelimelerin Ad Olarak Kullanılması

Hatice ŞİRİN • Viva Zapata: Yaşasın Tatar Çarığı

Muharrem AKÇA • Elf Leyle (Öykü)

Durmuş BEYAZIT • Gece Çiçeği (Şiir)

Ergün VEREN • Dede Korkut Kitabı Dresden’e Niksar’dan mı Gitti?

Deniz DEPE • Selim’in Rüyası: Aydaki Kadın’da Rüyanın Sembolik Değeri Üzerine

Bekir TUNCER • Hala (Öykü)

Nurettin DURMAN • Eylenme Gönül (Şiir)

Semih TOPSAKAL • Paylaşan İnsan

Osman KABADAYI • Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi

Aydın AKDENİZ • Bize Üç Taş, Basamaklar (Öykü)

Can ACER • Keklik ve Leyla (Şiir)

Nurettin ALBAYRAK • Acaba Türkülerde Dilin Kaç Perdesi Var?

Emre AYDAN • Hafıza Islahı ve Edebiyat

Ekrem SAKAR • Kardeş Payı (Öykü)

Zeynel BEKSAÇ • İstanbul’la Hasbihal (Şiir)

Yalçın ÜLKER • Kalıt (Şiir)

Nail TAN • Rodoslu Türklerin Lakapları Bağlamında Ad Biliminde Lakapların Önemi

 Uğur MANTU • Şiirimiz Gibi Mektuplarımız da Karadır Abiler

2016 EKİM

Şakir KURTULMUŞ • Sessizliğin Kıyısında (Şiir) 

İbrahim ŞAHİN • Tanpınar’ın Unutulmuş Bir Şiiri: Dağlar

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU • Meddah (Öykü)

Nurettin DURMAN • Ümitsiz Değilim (Şiir)

Nail TAN • Tanpınar’ın Türküsü, Türküsü Tanpınar’ın

Mustafa SOYUER • Muhabbet Kuşu (Öykü)

Şadi KOCABAŞ • Bir Çiçeğin Gerçek Adı (Şiir)

İsmail AYKANAT • Güzele Güz/Ellerimle (Şiir)

Nurullah ÇETİN • Nurettin Topçu’nun Reha Adlı Romanı

Merve KOÇAK KURT • Unutmabeni Çiçeklerin (Öykü)

Maksut KOTO • Kaç Ülke Acısıyız (Şiir)

Mitat DURMUŞ • Tarih ve Kimlik İlişkisi Bağlamında Bahtiyar Vahapzade’nin
“Hörümcek Tor Bağladı” Şiirinin Çözümlenmesi

Davut GÜNER • Ağustos (Şiir)

Ozan YILMAZ • Şehrin Güzelleri

Hayrettin DURMUŞ • Eylül Güzüdür Ömrümüzün (Öykü)

Mustafa ÖZÇELİK • Koku (Şiir)

Nevzat GÖZAYDIN • Türkçe Sözlük İçin Erhan Bener’in Katkısı

Kürşat ÇELİK • Tam Üç Kez Sela Okundu (Öykü)

Can ACER • Ekmek ve Serçe (Şiir)

Vedat Ali TOK • Kadı Burhaneddin’in Bir Tuyuğunu Şerh Denemesi

Erhan GENÇ • Delilik (Öykü)

Hasan ILDIZ • Suların Ağladığı (Şiir)

Hayrettin DURMUŞ • Toprağın Çatlayan Dudaklarından (Şiir)

Ali GÜNEY • İç Kesimler Yağmurlu (Öykü)

Şeyma SUBAŞI • Mustafa BAŞPINAR ile söyleşi

Hatice Ebrar AKBULUT • Step ve Bozkır Üzerine Eleştirel Bir Bakış

Mehmet KURTOĞLU • Şehir Mektupları

Mehmet Akif ÇETİN • Edebiyat ve Hastalık

Semih TOPSAKAL • Dil ve Edebiyat: 84. Dil Bayramı

2016 KASIM

Mustafa ATİKER • İlk Çağ II – Gök Bilimi Tarihine Giriş (Şiir)

İbrahim ŞAHİN • Tanpınar’ın Eksik Yazıları 1: Şiirde Yeni Cereyana Dair…

Ali Haydar HAKSAL • Selfi (Öykü)

İsmet EMRE • Türküler ve Hayat

Nihat Hayri AZAMAT • 15 Temmuz İçin Haikular (Şiir)

Nevzat GÖZAYDIN • Dergilerden

Mustafa ÇİFTCİ • Nuruş (Öykü)

Hayrettin DURMUŞ • Şu İnsanoğlu Ne Rahat

Nurettin DURMAN • 15 Temmuz Gecesinde (Şiir)
Mehmet

Can DOĞAN • Edebiyat Kültürü İçin Çalışan Bir Dergi: Kalem

Firdevs KAPUSIZOĞLU • Bir Yıldız Kayarken (Öykü)

Ertan ALP • Gökyay’da Ağlayan Adam…

İzzet DENİZ • Neşet Baba’ya… (Şiir)

Mehmet KAHRAMAN • Divan Edebiyatı Tartışmalarının ‘Hülâsa’sı

Can ANKAY • Salome (Öykü)

Numan Altuğ ÖKSÜZ • Küskün İrtihal (Öykü)

Salim PİLAV • Prizren’de Bir Mehabetli Sabah (Gezi)

Fatih YALINER • İncir Sütü (Şiir)

Suat ATİK • Davul Tozu Minare Gölgesi (Şiir)

Hamza ZÜLFİKAR • Türkçede Kazançlar Kayıplar ( I )

Semih TOPSAKAL • Gureba (Öykü)

Ahmet TAŞCI • Öte Geçede (Şiir)

İdris Nebi UYSAL • Türkçe Sözlük İçin Katkılar

Nurcan AVŞİN • Kale Kapısı (Öykü)

Feridun MUŞİRİ Çeviren: Ozan ÖNEL • Geçtim Yine Sensiz O Sokaktan
Ay Işığında (Şiir)

Mustafa Burak ÇİLİNGİR • Alesia (Şiir)

Bâki ASİLTÜRK • Mehmet Narlı’nın Öykü Burcu

Songül Aslan KARAKUL • Kültürbilime Giriş: Dil, Kültür ve Ötesi…

2016 ARALIK

İsmet EMRE • Çocuk ve Deniz… (Şiir)

Bahtiyar ASLAN • Geçmiş Bir Rüzgâr İle (Öykü)

Mustafa Ruhi ŞİRİN • Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Edebiyatın Amacı ve İşlevi

Maksut KOTO • Ölüm Vaktidir Sevmek (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU• Unutmabeni (Öykü)

Mehmet Can DOĞAN • Gençlerin Tek Sayılık Kor’u

Kadir KORKUT • Köz (Şiir)

Emin GÜRDAMUR • Yüzleşme (Öykü)

Nevzat GÖZAYDIN • Bordamıza Vuran Deniz’den Damlalar

Ahmet Yaşar GÜNDÜZ • Bir Kadın Bir Gece Bir Adam (Şiir)

Mehmet Akif  DUMAN • Adamın Biri Bir Gün (Öykü)

Nurullah ÇETİN • Kudret Ayşe Yılmaz’ın Mühür Kuyusu Romanı

Muhammed KORKMAZ • Kuyuya Atılan İstiridye (Şiir)

Şakir KURTULMUŞ • Günlerin İzi

Fatih SAKALLI • Şimdilik Gazetesindeki Şiir ve Sanat Yazıları

Durmuş BEYAZIT • Darp İzi (Şiir)

Derya MANTU • Klasik Türk Şiirinde Bir Haberleşme Vasıtası Olarak Ateş

İsmail AYKANAT • Kırkımdan Sonra (Şiir)

Fazıl GÖKÇEK • “Deniz Merakı” ve Ahmet Mithat Efendi

Yavuz DEMİRCİ • Zamanın Koynunda Gül Kokusu (Şiir)

İbrahim ERYİĞİT • Camara Laye’nin Biyografik Romanı: Afrikalı Çocuk

Sadi KOCABAŞ  • Bildiğin Hayat / Eleştiri

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Ahmet Nail Güreli – Prof. Dr. Enver Mahmut -Mehmet Müfit

2017 OCAK

Mustafa ATİKER • Geçit 

Nevzat GÖZAYDIN •Güncel Kullanımdan Türkçe Sözlük İçin Katkılar

Ali Haydar HAKSAL • Soğuk Kentin Sıcaklığında  

Mehmet S. FİDANCI • Hafriyat

İbrahim ŞAHİN • Tanpınar’ın Yunus Kâzım Köni’ye Gönderilmemiş Mektubu 

Mert Mevlüt GÖKÇE • Ezberlenmiş Ölüm

Lindita Xhanari LATİFİ • Ninemin Gözleri

Ömür CEYLAN • Sıtkı Angınbaş ve Melahat Pars’ın Şarkısını Tazmin 

Mehmet Can DOĞAN • Birikimi Özümseyen ve Yeni Bir Kuşağı Temsil Eden Bir Sanat Dergisi: Ar

Mehdi Ehavan-i SALİS (Çevirenler; Ozan ÖNEL – Faraz MEŞKİ) • Çağdaş İran Şiirinden: Karahindiba

 Recep SEYHAN • Aynalar ve Perdeler

Nurettin DURMAN • Nereye Baksam

Hamza ZÜLFİKAR • Koşaç ve Terimleri Adlandırma Üzerine

Mustafa ÖZÇELİK • Yusuf 

Rasim DEMİRTAŞ • Tabletler

Ozan YILMAZ • Divan Şairi Kitap Okur muydu? 

Tarık ÇELİK • Fünye

Mehmet Doruk KANDEMİR • Mevsim Kırıntısı

Taner ÖZMEN • Bir Okurun Not Defteri Okumayan Yazarlar

Yasin KOÇ • Unutma 

Abduvaliyeva Dilnoza AKRAMOVNA • Ali Şir Nevayi’nin Tarih-iMülûk-i Acem Adlı Eserinde Zıt anlamlı, Eş anlamlı ve Çok Anlamlı Kelimeler

Ali GÜNEY • Öykümüzün Sınır Taşları Üzerine 

Ergün VEREN • Gargantua  

Emel TEKİN • Dede Korkut

2017 ŞUBAT

İsmail AYKANAT • Haykır Dilim

Mustafa SİNAN • Yakarış

Hamza ZÜLFİKAR • Türkçedeki Dönüşümden Bazı Kesitler

Mustafa SOYUER • İmza Günü 

Ufuk AYMAZ • Buhar

Mitat DURMUŞ • Kimlik, Dil ve Öteki İlişkisi Açısından Türkçenin Konumlandırılması 

Hayrettin DURMUŞ • Toprağın Bağrında Açılan Kapı

Davut GÜNER • Bakır Sahanlar / Bir Söylev

Selçuk ÇIKLA • Kelimelerin ve Şiirin Kifayetsizliği Üzerine Yazılmış Şiirler

Merve Koçak KURT • Sevdiğim Otobüs Kenarında 

Mehmet Can DOĞAN • İdeali, İddiası Olan Bir Dergi: Yeni İnsanlık

Kadir KORKUT • Ben Neyim?

Ali Oktay ÖZBAYRAK • Atları Diyorum 

Nevzat GÖZAYDIN • Karacaoğlan ve Musiki

Mehmet YILMAZ • Murathan Mungan’nın Küre’ye Sığdırdıkları 

Figen YILMAZ • Eve Dönüş 

Nilay ERİK • Veda

Emre AYDAN • Sanat Eserinde Bilgi ve Telmih 

Fatih YALINER • Ayna

Âdem TERZİ • Kömürün Dili “Madenci Anlatıları”

H. Neşe KOÇAK • Mavi Elbisenin Sevinci

Nurullah ÇETİN • Güncelliğini Koruyan Bir Roman: Yaprak Dökümü 

L. İrem EMEKTAR • Aynanın Esrarı 

Semra SARAÇ • Sözünü Tutar mıydın?

Sinan BAKIR • Yoksulluk ve Gerçeklik Bağlamında Nilay Özer Şiiri

Yakup ÇELİK• Sunuş 

Şaban SAĞLIK • Romancının Hikâyesi Yahut Kerime Nadir’in İtirafları

Bâki ASİLTÜRK • Kerime Nadir’in Romanlarında Aşk: O Amansız Hastalık 

İsmet EMRE • Popüler Aşk Romanları Bağlamında Kerime Nadir’in Aşka Tövbe Adlı Romanı

Bahtiyar ASLAN • Bir Melodram Klasiği: Hıçkırık

Alpay Doğan YILDIZ • Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’tan Evlilik’e” Meselesi

 Havva Özer HAFÇI • Üstkurmacanın Sularında Kırık Hayat

Bahanur Garan GÖKŞEN • Evdeki Meleğin Hazin Hikâyesi:Funda 

Aziz MERHAN • Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri 

Zeynep ŞENER • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Fransızca Kelimeleri  

Şadi KOCABAŞ • Emine Batar’dan Düğün Daveti

Suavi Kemal YAZGIÇ • Yaman Dede’den Mektuplar 

Hatice Ebrar AKBULUT • Bir Anlatı Olarak Öyle miymiş?

2017 MART

İsmet EMRE • Vakitler

İbrahim ŞAHİN • Mümtaz mı Suad mı?

Mehmet Can DOĞAN • Türk Hümanizmi İçin Kaynak Arayan ve “Yeni”nin Peşinde Olan Bir Dergi: Hamle

 Sıtkı CANEY • Köroğlu’yla Kırk Rüya (…, 1, 2, 3) 

Nevzat GÖZAYDIN • Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Yusuf Ziya Ortaç Üzerine

Şakir KURTULMUŞ • Günlerin İzi 

Cengizhan ORAKÇI • Alialiali

Hamza ZÜLFİKAR • Matbuat Lisanından Basın Diline

Taner ÖZMEN • Bir Okurun Not Defteri Bir Dil Cambazı

Zeki ALTIN • Yaz Büyüsü 

Oktay YİVLİ • Metaforların Yorumlanması Sorunu

Hayrettin DURMUŞ • Türkmen Gelini Gülistan

Tayyib ATMACA • Yüzüme Tünemez Yağmur Kuşları

Nail TAN •